Геренчук К.І.
Природа Львівської області

Температурний режим Львівської області. Режим зволоження, опади

Температурний режим

У зимовий період ізотерми напрямлені з північного заходу на південний схід (рис. 6). На загальному фоні розподілу середніх температур січня з пониженими температурами виділяються Карпати. Спостерігається деяке пониження температури і на підвищеннях області (Розточчя, Опілля, південний край Волинської височини). На заході області в Присанні, а також у Малому Поліссі взимку бувають порівняно високі температури повітря, що пояснюється низьким розміщенням цих територій, на які вільно проникає тепле повітря з атлантики.

Ізотерми січня у Львівській області
Рис. 6. Ізотерми січня у Львівській області (за Г. Л. Проць-Кравчук)

Найхолоднішим місяцем зими в області є січень, середньомісячна температура якого на 2-3°С нижча, ніж у грудні. Найнижчі середньосічневі температури повітря -6,1-6,6°С спостерігаються у Карпатах (табл. 2). Для усіх зимових місяців характерна велика мінливість температури повітря.

Таблиця 2. Середні місячні і річні температури повітря у Львівській області

На фоні розподілу липневих ізотерм (рис. 7) зі своєю дещо пониженою температурою липня (15-16°С) виділяються Карпати. На підвищених області у Розточчі та Опіллі також спостерігається незначне пониження липневих температур (17,0-17,5°С). Найвищі середні температури липня характерні для Малого Полісся і Прикарпаття (18,0-18,5°С). В окремі роки в липні спостерігаються відхилення від середньої багаторічної температури. Так, у 1952-1968 pp. температура липня коливалась у межах 15,5-20,4°С.

Ізотерми липня у Львівській області
Рис. 7. Ізотерми липня у Львівській області (за Г. Л. Проць-Кравчук).

Середньорічні температури повітря на території Львівської області дорівнюють 5,2-8,0°С. Амплітуда річних коливань — від 20,7 до 23°С. Величина річної амплітуди (різниця між температурами найхолоднішого і найтеплішого місяців) збільшується на схід, що свідчить про зростання континентальності клімату області у цьому напрямі.

Середні місячні температури повітря характеризують термічний режим області. Необхідно звернути увагу на крайні значення температур: найнижчу (абсолютний мінімум) і найвищу (абсолютний максимум) температури, які дають уявлення про міру денного нагрівання і нічного охолодження. Дані про розподіл крайніх значень температури повітря за місяцями в різних районах області наведено в табл. 3 і 4.

Таблиця 3. Абсолютний мінімум температури повітря (1952-1968 pp.)

Таблиця 4. Абсолютний максимум температури повітря (1952-1968 pp.)

Абсолютні максимуми температури повітря у зимовий період пов'язані з напливом теплого повітря з Атлантики, а також з південними літрами, які приносять його з Малої Азії.

Режим зволоження

Львівська область характеризується досить значними сумами опадів за рік. Збільшенню атмосферних опадів в області, що пов'язані з циклонічною діяльністю, сприяють Карпати, де їх випадає особливо багато. Середньорічні суми опадів коливаються у межах області від 579 до 1070 мм (табл. 5). Найбільша кількість припадає на червень-липень і становить 90-140 мм за місяць, найменша — на січень-лютий (24-40 мм за місяць).

Таблиця 5. Середня місячна і річна кількість опадів, мм

Кількість опадів у Львівській області за літній період перевищує кількість опадів за зимовий період у 2-3 рази. За три літні місяці (червень, липень, серпень) випадає близько 40%, а за три зимові місяці — тільки 16% річної норми.

Річні суми опадів (рис. 8) розподіляються по території нерівномірно, що зумовлено орографією області. Найменше опадів — у басейні Західного Бугу (600 мм за рік). Дещо зростає їх кількість на Розточчі і північній частині Поділля (від 650 до 750 мм і більше). У Надсанні, Опіллі річна сума опадів знову зменшується і становить 600-650 мм. Південніше, у Прикарпатті, кількість опадів збільшується і в середньому досягає за рік 750-800 м. Найбільше опадів — у гірській частині Львівської області (у Карпатах), де їх річна сума становить 800-1000 мм і більше.

Річні суми опадів у Львівській області
Рис. 8. Річні суми опадів у Львівській області (за Г. Л. Проць-Кравчук)

І річні, і місячні суми опадів характеризуються великою мінливістю. В окремі роки опади бувають досить значними. Так у 1893 р. у Львові випало 1320 мм за рік, з них тільки в липні — 301 мм. У 1904 р. у Львові за рік випало 369 мм, а в м. Нестерові в 1934 р. за липень — 479 мм. Були роки, коли місячна сума опадів становила 1-5 мм (березень 1901, 1903, 1960 pp. і жовтень 1962 р. у Львові).

Кількість днів з опадами дуже коливається за місяцями. Взимку їх більше, ніж влітку, але оскільки вони мають невелику інтенсивність, то кількість опадів збільшується від зими до літа за рахунок інтенсивності літніх опадів. Влітку на території області бувають зливи, особливо рясні дощі, інтенсивність яких досягає 0,10-0,30 мм/хв.

Найбільше число дуже сильних дощів припадає на літні місяці (червень, липень, серпень), а найменше — на зиму. Максимальна тривалість безперервних опадів у Львові найбільша в червні (71 год). Га добу в нашій області в літні місяці випадає 70-80 мм опадів.

У Львівській області рідко бувають періоди без дощу. Найдовший бездощовий період був у Львові в 1907 p., коли з 9 вересня по 31 жовтня, тобто протягом 53 днів, не випало ні краплі дощу.
У зимовий період всюди на території нашої області утворюється більш-менш стійкий сніговий покрив, який добре оберігає грунт від переохолодження і відіграє важливу роль у режимі зволоження області.

Сніговий покрив у рівнинних районах області є нестійким. Перший сніговий покрив на території області може утворитися у другій декаді жовтня, але найчастіше він встановлюється у кінці листопада — на початку грудня і тане в першій або в другій декадах березня. Інколи сніг лежить до кінця березня або до другої декади квітня, що спостерігалося зимою 1962/63, 1963/64 pp. Стійкий сніговий покрив дуже рідко встановлюється відразу. Звичайно йому передує утворення декількох тимчасових покривів.

У гірських районах області сніговий покрив встановлюється раніше і пізніше сходить. У Карпатах він утворюється у першій декаді листопада і протягом третьої декади березня сходить, а на висотах більше 1000 м сніговий покрив сходить в першій декаді травня.

Тривалість стійкого снігового покриву для рівнинних ландшафтів Львівської області коливається від 1,5 до 2,5, а в горах — від 3 до 4 місяців; його висота на початку зими становить в середньому 3-5 см, а потім 6-10 см, збільшуючись у січні від 20 до 30, а в лютому до 31-50 см. У Карпатах сніговий покрив на початку встановлення мас висоту до 10 см і більше. У січні вона зростає у деяких місцях до 50 см, а в останню декаду лютого доходить до 70 см і більше.

У перших числах березня сніговий покрив починає розтавати і в другій половині березня майже вся Львівська область, за винятком гір, звільнюється від нього.

У Карпатах у цей час ще лежить сніг глибиною 15-20 см. У кінці квітня сніговий покрив повністю тане і в горах. Тривалість періоду сніготанення в області коливається в середньому від 20 до 30 днів.