Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Фізична географія України

ЗМІСТ

Заставний Ф.Д. Фізична географія України

Передмова

Розділ 1
Фізико-географічне положення і кордони

§1. Фізико-географічне положення
§2. Кордони та їх природно-географічна характеристика

Розділ 2
Географічні дослідження території України

§3. Вивчення території України від давніх часів до початку XIX ст
§4. Вивчення території України від початку XIX ст. до сьогодення
§5. Дослідження українців за кордоном

Розділ 3
Природа України

§6. Природне середовище України

Рельєф. Тектонічна і геологічна будова
§7. Низовини й височини
§8. Гори. Антропогенні форми рельєфу
§9. Основні тектонічні структури
§10. Геологічне літочислення. Геологічна будова. Сейсмічність

Мінерально-сировинні ресурси
§11. Паливні ресурси
§12. Рудні ресурси
§13. Нерудні ресурси

Клімат
§14. Кліматотвірні чинники
§15. Температура повітря та опади
§16. Несприятливі метеорологічні явища
§17. Пори року. Вікові зміни клімату

Поверхневі і підземні води
§18. Річки. Дніпро
§19. Інші річки України
§20. Лимани, озера, водосховища, канали, болота
§21. Підземні води

Моря
§22. Чорне і Азовське моря

Ґрунти. Земельні ресурси
§23. Ґрунти
§24. Земельні ресурси

Рослинність і тваринний світ
§25. Рослинність
§26. Тваринний світ

Рекреаційні ресурси. Питання охорони природи
§27. Рекреаційно-туристичні ресурси
§28. Вплив господарської діяльності людини на довкілля. Охорона природи
§29. Чорнобильська катастрофа. Природоохоронні проблеми
§30. Природно-заповідний фонд

Розділ 4
Природно-територіальні комплекси (ПТК)

§31. Особливості природних комплексів в Україні

Лісова зона
§32. Географічне положення. Рельєф. Геологічна будова. Корисні копалини
§33. Клімат. Води
§34. Ґрунти. Рослинність. Тваринний світ
§35. Природно-заповідні об'єкти Українського Полісся

Лісостепова зона
§36. Географічне положення. Природні умови і ресурси
§37. Лісостепова зона: Західноукраїнська і Дністровсько-дніпровська фізико-географічні провінції
§38. Лісостепова зона: Лівобережно-Дніпровська і Середньоруська фізико-географічні провінції

Степова зона
§39. Географічне положення. Геологічні особливості. Корисні копалини. Рельєф
§40. Клімат. Води. Ґрунти. Рослинність і тваринний світ
§41. Фізико-географічна підзона: Північний Степ
§42. Фізико-географічна підзона: Південний Степ

Українські Карпати
§43. Загальна характеристика. Геологічні особливості. Рельєф. Корисні копалини
§44. Клімат. Води
§45. Ґрунти. Рослинність і тваринний світ
§46. Фізико-географічні області: Зовнішні Карпати, Вододільно-Верховинські Карпати
§47. Фізико-географічні області: Полонинсько-Чорногірські Карпати, Рахівсько-Чивчинські Карпати, Вулканічні Карпати
§48. Передкарпатська підвищена рівнина. Закарпатська низовина
§49. Природно-заповідні об'єкти Українських Карпат

Кримські гори
§50. Географічне положення. Геологічна історія. Рельєф
§51. Клімат. Водні ресурси. Ґрунтовий покрив. Рослинність. Тваринний світ
§52. Фізико-географічні області Кримських гір
§53. Природоохоронні об'єкти Кримських гір

Довідкові матеріали для виконання практичних робіт Додатки 1-10 Додатки 11-12
Словник основних термінів і понять А-Е З-О П-Я