Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Мінерально-сировинні ресурси України. Паливні ресурси: вугілля, нафта, газ

Мінерально-сировинні ресурси

Мінерально-сировинні ресурси — це корисні копалини, які видобувають із надр Землі і використовують у різних галузях виробництва.

Україна добре забезпечена багатьма мінерально-сировинними ресурсами. Тут відомо понад 90 видів корисних копалин, відкрито близько 8000 родовищ. З розрахунку на порівняльну одиницю площі корисних копалин видобувається в 10 разів більше, ніж загалом у світі. Однак видобуваються мінерально-сировинні ресурси не завжди раціонально — в надрах часто залишається і втрачається 20-80% корисних копалин.

Мінерально-сировинні ресурси поділяють на три великі групи:

  • паливні (горючі),
  • рудні (металеві),
  • нерудні (неметалеві).

Розміщення мінерально-сировинних ресурсів безпосередньо пов'язане з особливостями геологічної будови території України. Досить добре вивчені умови залягання, запаси, хімічний склад корисних копалин, їх механічні характеристики, найбільш ймовірні райони пошуку та розвідування нових родовищ.

У межах України зосереджено великі запаси марганцевих, залізних руд, урану, коксівного вугілля, каолінів, вогнетривких глин, самородної сірки, кухонної та калійної солей, цементної сировини. За масштабами і якістю цих мінерально-сировинних ресурсів Україна посідає помітне місце серед країн світу і може значну їх кількість експортувати.

У перспективі можливе виявлення нових родовищ кольорових і рідкісних металів.

§11 ПАЛИВНІ РЕСУРСИ

В Україні виявлено великі поклади паливних ресурсів. Серед них провідне місце належить кам'яному та бурому вугіллю, промислові запаси якого становлять 45,8 млрд т. Основні поклади кам'яного вугілля зосереджені в Донецькому (98%) та Львівсько-Волинському (2%) басейнах.

Найбільшим і найважливішим є Донецький кам'яновугільний басейн. Він розміщений на територіях Луганської, Донецької, Дніпропетровської і частково у Полтавській та Харківській областях (мал. 21). Вугілля тут добувають з XVIII ст. Нині загальна площа Донецького кам'яновугільного басейну становить 50 тис. км кв, промислові запаси — 43,2 млрд т. Тут виявлено коксівне (на його частку припадає близько 30% загальних запасів), газове і енергетичне вугілля — антрацити.

Паливні ресурси
Мал. 21. Паливні ресурси

Глибина залягання вугільних пластів у Донбасі досягає 1200 м, пересічна — 500-750 м. Потужність пластів, що розробляються, коливається від 0,5 до 2 м. На якості вугілля позначається значний вміст у ньому сірки. Крім того, у вугільних пластах Донбасу міститься багато горючого газу — метану, що нерідко призводить до небезпечних вибухів.

Львівсько-Волинський вугільний басейн знаходиться на північному заході країни на межі Львівської і Волинської областей. Перші шахти басейну почали працювати в 1952 р. Площа Львівсько-Волинського басейну 10 тис. км кв, на коксівне вугілля припадає близько третини усіх запасів басейну. Паливо залягає на глибинах 300-700 м, майже горизонтально.

Розвідано значні поклади бурого вугілля. Найбільші його запаси зосереджені в Дніпровському басейні. Басейн простягається вздовж Дніпра з північного заходу на південний схід територією Житомирської, Черкаської, Кіровоградської областей (Коростишівське, Звенигородське, Кіровоградське, Олександрійське та інші родовища). Невеликі запаси бурого вугілля є також у Передкарпатті, Закарпатті.

В Україні розвідано поклади нафти та природного горючого газу. Основні родовища цих ресурсів зосереджені у Дніпровсько-Донецькому, Передкарпатському та Причорноморсько-Кримському регіонах.

Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний регіон знаходиться на північному сході України в межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької і Луганської областей. Нафта і газ цього регіону приурочена до Дніпровсько-Донецької западини.

Розвідування покладів нафти у цьому регіоні розпочалося у середині 30-х років XX ст., а їх експлуатація — в повоєнні роки. Найбільша глибина залягання нафтових горизонтів тут становить понад 5 тис. метрів. Це головний нині район видобутку нафти і газу в Україні. Він дає 57% нафти і 90% газу України.

Значними нафтовими родовищами є Леляківське, Радченківське, Качанівське, Гнідинцівське, Глинсько-Розбишівське, газовими — Шебелинське, Хрестищенське, Єфремівське, Кегичівське, Західнохрестищенське, Качанівське та ін. (див. додаток 3).

Передкарпатський нафтогазоносний регіон знаходиться на південному заході України в межах Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької областей. Це один з найдавніших центрів нафтовидобутку. Примітивне (колодязне) видобування нафти тут відоме з XVII ст., промислове — з другої половини XIX ст. Нафта і газ залягають на глибинах 150-3000 м.

Найбільшими нафтовими родовищами є Битків-Бабчинське, Долинське, Орів-Уличнянське, газові — Дашавське, Калуське, Рудківське, Опарське, Більче-Волицьке та ін.

Промислові запаси природного горючого газу через тривалість і великі обсяги видобутку в роки перебування України в складі СРСР на Передкарпатті практично вже вичерпані. Для розвідки нових родовищ потрібні значні кошти.

Причорноморсько-Кримський нафтогазоносний регіон охоплює територію суходолу і прилеглих до нього акваторій Чорного моря на півдні України. У цьому регіоні запаси нафти становлять 3 %, газу — 6 % від загальноукраїнських. Найбільші родовища газу — Джанкойське, Глібівське, Голицинське. Оскільки південна частина України ще недостатньо вивчена на нафто- і газоносність, то в майбутньому тут (включаючи шельф Чорного і Азовського морів) можуть бути виявлені нові ресурси рідкого і газового палива.

На півночі Кіровоградської та півдні Черкаської областей виявлено великі поклади горючих сланців. Горючі сланці Бовтиського родовища можуть бути ймовірним джерелом палива для теплових електростанцій, цінною сировиною для хімічних виробництв.

У північній частині України є понад 2500 переважно невеликих родовищ торфу. Найбільші з них — у Волинській, Рівненській, Чернігівській областях.

Що таке мінерально-сировинні ресурси?

  1. Назвіть основні групи мінерально-сировинних ресурсів.
  2. Порівняйте Донецький і Львівсько-Волинський кам'яновугільні басейни за планом: положення, коли розпочато видобування, марки вугілля, запаси, перспективи.
  3. Назвіть і покажіть на карті основні нафтогазоносні райони України.
  4. Проаналізуйте додаток 3 і визначте, які області України мають найбільшу кількість родовищ нафти і газу.
  5. Найбільші родовища нафти і газу нанесіть на контурну карту.
  6. Дайте оцінку запасам нафти і газу в Україні.