Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Ресурси і властивості вод Світового океану

§24. Властивості вод Світового океану

Солоність

Вода Світового океану солона. Це пояснюється тим, що за мільйони й мільйони років річки земної кулі виносили з суходолу в Світовий океан величезні маси розчинених у них речовин, у тому числі й солей. Завдяки кругообігу води в природі, вода з Океану випаровувалася, а розчинені в ній речовини випадали в осад і накопичувалися. Вода в Океані ставала дедалі солонішою. Цей процес тривав протягом мільйонів років і продовжується до цього часу.

Кількість грамів речовин, розчинених в одному літрі води, називають солоністю води. Одиниця вимірів солоності води називається проміле (). Це тисячна частка цілого на відміну від відсотка (%) — сотої частки цілого. Якщо солоність води менша одного відсотка, то воду називають прісною. Це в основному води суходолу. Солоність вод у морях і океанах становить у середньому 35 (35 г солі на 1 літр води). Солоність води в різних частинах Світового океану неоднакова. Біля берегів, де в Океан впадають річки або стікають води танучих льодовиків та снігів, — солоність менша (32). Одною з малосолоних частин Світового океану є Азовське море (12-14), що омиває береги України, а найсолонішим — Червоне море (42), яке омиває береги Африки і Азії.

Як ти вважаєш, чому?

Температура води

Температура води в Світовому океані змінюється від екватора до полюсів і від поверхні в глибину. Найвища вона у верхніх шарах біля екватора (+27...+28°С). З просуванням на північ і на південь від нього температура постійно знижується. Найменші її значення спостерігаються біля полюсів — близько -2°С. Тому більша частина навколополюсних ділянок Світового океану протягом усього року вкрита кригою і льодом.

Трапляються ділянки водної поверхні, де температура вища або нижча навколишніх вод. Це пов'язано з течіями в Океані.

Температура поверхневого шару води в Океані змінюється протягом доби і відповідно до пори року.

Чому?

Неоднакова температура у верхніх шарах води біля узбережжя та в центральних частинах океанів. Влітку, дуже нагріваючись, великі ділянки суходолу віддають частину тепла прибережним водам. Взимку материки і великі острови охолоджуються й охолоджують воду. Отже, в центральних частинах океанів температура поверхневого шару води влітку нижча, а взимку вища, ніж біля узбережжя.

З глибиною температура різко знижується лише перші 700 м. Далі вона змінюється значно повільніше — в середньому на 2°С на кожний кілометр, тому що сонячні промені не впливають на глибинні шари води. На глибині понад 4000 м вся вода має однакову температуру — 0°С. Та цього не можна сказати про придонний шар води. В 1960 році було зроблено цікаве відкриття. Батискаф «Трієст» опустився на дно Маріанської западини. Температура води на її дні виявилася +2°С. Нагрівання придонного шару пояснюється тим, що речовина мантії, нагріваючи земну кору (вона тут набагато тонша, ніж на суходолі), передає своє тепло водам Океану. А по тріщинах земної кори піднімаються гарячі води з температурою до 400°С.

Висновки

  1. Кількість грамів речовин, розчинених в 1 л води, називають солоністю води. Одиниця виміру солоності води називається проміле.
  2. Температура вод Світового океану неоднакова і змінюється у верхніх шарах від екватора до полюсів, від узбережжя До центральних частин. Це залежить від кількості сонячного тепла, яке одержує Океан.
  3. З глибиною температура води в Океані постійно знижується до глибини 4000 м. Особливо різко — перші 700 м. У придонних шарах вона підвищується за рахунок внутрішнього тепла Землі.

§25. Багатства вод Світового океану і людина

Людина ще мало знає про Океан, хоч багатства його відомі давно. Океан здавна годував людей, даючи їм рибу, молюсків, водорості. З морської води добувають сіль. Людина знає, що Океан населяє безліч тварин і рослин. Але й тепер відкриває все нові й нові види мешканців морських глибин.

Біологічні ресурси океану

Всі живі організми, що людина використовує для власних потреб, називають біологічними ресурсами. Залежно від умов існування у Світовому океані виділяють три основні групи живих організмів: планктон, нектон, бентос.

Планктон — організми поверхневого шару води, які пасивно переносяться хвилями і течіями. Це мікроскопічні водорості, дрібні рачки, риб'яча ікра та личинки різних тварин, медузи, бактерії.

Нектон — організми, які живуть у товщі води і активно пересуваються: риби, кальмари, восьминоги, дельфіни, кити, тюлені, черепахи.

Бентос — організми, що живуть на дні моря. Вони ведуть або придонний спосіб життя (водорості, коралові поліпи, губки), або зариваються в ґрунт (морські черви, молюски), або повзають по дну (морські зірки, краби) чи вільно плавають біля дна (камбала, скат).

Мінеральні ресурси Океану

На дні і під дном Океану зберігаються величезні запаси мінеральних ресурсів (корисних копалин). Нині на шельфі Океану добувають нафту, газ, кам'яне вугілля, бурштин, залізні руди, алмази, золото. Почалося освоєння ложа Океану. Тут виявлено великі запаси залізної руди і марганцю, що значно перевищують запаси суходолу. Сама океанічна вода — це рідка руда: 3,5% її становлять тверді мінеральні речовини.

Океан може врятувати людство від загрожуючого водного голоду. В окремих країнах світу опріснюють морську воду, хоч це й дорогий процес (країни Перської затоки, США).

Енергетичні ресурси

Енергія припливів і відпливів використовується людиною для одержання електроенергії. Вже в багатьох країнах світу (Франція, США, Росія, Японія) працюють припливні електростанції (ПЕС). Ще недостатньо використовується енергія хвиль, морських течій, тепла, що виділяється морями й океанами. Це — завдання майбутнього.

Океан і людина

Протягом багатьох століть людина використовує багатства Океану. Разом з тим знищуються окремі види тварин, стає менше риби, океанічні води забруднюються відходами виробництва. Нині виникає проблема економного використання багатств Океану, охорони його ресурсів. Для цього укладаються міжнародні угоди, за якими Океан охороняється від забруднення, безконтрольного вилову риби, знищення рідкісних його мешканців. Це — проблема всього людства.

Висновки

  1. Світовий океан багатий на біологічні, мінеральні, водні, енергетичні ресурси, які людина використовує в своїй діяльності.
  2. Необхідно дуже обережно використовувати багатства Океану. Безконтрольна експлуатація може призвести до знищення Світового океану, а разом з ним загине людство.