Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Земельні ресурси України. Рослинний світ

§24. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

Земельні ресурси — вид природних ресурсів суходолу. До них належать землі, що використовуються або можуть бути використані людиною. В Україні переважають ресурси сільськогосподарського використання (майже 60%). Решту земель займають ліси, населені пункти, шляхи тощо.

Найбільша частка сільськогосподарських угідь в Україні припадає на орні землі (близько 80%). За ними йдуть пасовища (13%) і сіножаті (5%). Структура сільськогосподарських угідь України дуже різниться за територією. У степових і лісостепових районах, наприклад, на сільськогосподарські угіддя припадає 70-80% усієї земельної площі, у карпатських і деяких поліських районах частка сільськогосподарських угідь не перевищує 60%.

Для підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь в Україні широко використовують зрошувальну та осушувальну меліорацію земель, що загалом охоплює 6 млн га. Зрошення застосовують переважно на посушливому півдні, осушення — на перезволоженій півночі (Полісся). Найбільші площі осушених земель на Рівненщині.

Важливою господарською і соціальною проблемою є вилучення земель із сільськогосподарського обігу для потреб міст, промислових об'єктів, транспортного будівництва, внутрішньогосподарських цілей, їх втрата, спричинена катастрофою на Чорнобильській АЕС, а також внаслідок підтоплення, засолення, змивання тощо. Слід пам'ятати, що ґрунти України належать до найкращих у світі. Висока їх продуктивність сприяла значній розораності земельних угідь. За цим показником Україна займає одне з перших місць у світі. Наприклад, розораність земель США становить 27%, Німеччини — 33%, Франції — 42%, України — 56%.

Тим часом земельні ресурси використовуються не раціонально. Один гектар сільськогосподарських угідь дає в Україні продукції лише на 450 доларів США, тоді як у Німеччині — на 2650, Франції — на 1450, Нідерландах — на 8900 доларів США. Навіть у північній Фінляндії 1 га сільгоспугідь забезпечує в чотири рази більше продукції, ніж в Україні. Зрозуміло, що підвищення продуктивності провідної галузі сільського господарства — землеробства — сприятиме відродженню всього господарства країни.

Приватизація землі і передача її реальним власникам, реформування земельних відносин створить належні економічні передумови для раціональнішого використання в Україні земельних ресурсів. За розрахунками, вже в найближчі роки (звичайно, за умови належного забезпечення технікою, добривами, гербіцидами, оптимізації використання землі тощо) в Україні може різко зрости виробництво сільськогосподарської продукції.

Висока розораність земельних угідь в Україні — це позитивне чи негативне явище?

  1. Дайте визначення земельним ресурсам.
  2. Побудуйте кругову діаграму структури сільськогосподарських угідь України.

РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ

Географічне положення, особливості гірських порід, рельєфу, клімату, умов залягання підземних вод, заболоченість території, специфіка ґрунтового покриву тощо безпосередньо впливають на поширення рослин і тварин на території України.

§25. Рослинність

Рослинність України відзначається різноманітністю видового складу. На її території налічується понад 25 тис. видів рослин, у тому числі близько 4 тис. видів водоростей, понад 15 тис. видів грибів і слизовиків, понад 1 тис. видів лишайників, майже 800 видів мохоподібних. Вищих судинних рослин — 4523 види (для порівняння: у Білорусі — 1460, Молдові — 1782, Польщі — 2300 видів).

В Україні росте близько 80 видів дерев, 280 — чагарників, 985 — однорічних трав'янистих рослин. З вищих рослин 600 видів є ендемічними, тобто такими, що трапляються тільки в межах держави; майже стільки ж рідкісних і зникаючих видів рослин. Половина всіх ендемічних і близько 30% всіх рідкісних і зникаючих видів поширені в Кримських горах і Карпатах. Природна рослинність збереглася лише на п'ятій частині території країни. У процесі виробничої діяльності людини рослинність, істотно змінилася. Упродовж XVI-XIX ст. у лісостеповій зоні площа лісів скоротилася більш як у п'ять разів, а площа дубових і букових лісів тільки у XIX ст. зменшилася на чверть.

Природна рослинність переважно збереглася в лісах, на заповідних територіях, луках і пасовищах, схилах ярів і балок. Тут широкий видовий склад лікарських, вітамінних, ефіроолійних, медоносних, дубильних і фарбувальних рослин.

Ліс — один з основних типів рослинності, що складається з сукупності деревних, чагарникових, трав'янистих рослин. У лісі живуть також тварини і мікроорганізми, які впливають один на одного, взаємодіють між собою і навколишнім середовищем. Ліси дають цінну сировину, мають велике водоохоронне, протиерозійне, санітарно-оздоровче, природоохоронне значення.
Україна належить до європейських держав, недостатньо забезпечених лісовими ресурсами. Її лісистість становить — 15,6%, а відповідний показник у Румунії — 26, Польщі — 28, Німеччині — 30, Білорусі — 35%.

В Україні розширюється площа лісів, які під час війни і в повоєнні роки безсистемно вирубувалися. Ліси у Лісостепу і Степу здебільшого мають природоохоронне значення і насаджуються у вигляді лісосмуг. Значної шкоди лісам України завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС.

Лісистість у різних частинах і регіонах країни не однакова. Вона значно вища від середньоукраїнської на заході і півночі. Далі на південь і південний схід поступово зменшується. У Кримських горах збільшується. У західній і північній частинах України вкрита лісом площа становить 20-40%, у Карпатах — близько 40%, на Поліссі — 25,7% . На півдні лісові площі невеликі (у Криму лісистість становить 10%, у Степу — 4%). У цілому переважають молоді ліси. На стиглі насадження припадає лише 15% загального запасу деревини, в тому числі в найбільш заліснених Карпатських областях — 20%.

У лісах України ростуть хвойні і листяні породи. Переважають хвойні, на які припадає більш як половина площі всіх лісів. Сосна (35%) поширена в основному на Поліссі. На ялину (смереку) припадає 9% загальної площі лісів, ялицю — 3%. Вони ростуть переважно в Карпатах.
Близько 40% загальних запасів деревини становлять дуб високостовбурний, дуб низькостовбурний, бук, граб (мал. 54). Дуб переважає на Поліссі і в Лісостепу, бук — у західній частині країни і в Криму. На березу, осику, вільху сіру, вільху чорну, липу, тополю припадає 7% загального запасу деревини. Ці породи здебільшого поширені на Поліссі та в Лісостепу.

Грабовий ліс
Мал. 54. Грабовий ліс

Ліси багаті на ягоди, гриби, плоди дикорослих рослин, лікарські рослини. Поширені дика груша і яблуня, черешня, смородина, обліпиха, шипшина, ліщина, терен, глід, суниця, малина, ожина, чорниця, журавлина (мал. 55) та ін.

Журавлина
Мал. 55. Журавлина

Серед цінних рослин, які використовують у медицині, в Україні лікарськими визнано майже 250 видів, у тому числі 150 — науковою медициною (інші застосовують у народній медицині).
Заготовляють близько 100 видів. Головними районами заготівлі лікарських рослин є Полісся і Лісостеп, а також Карпати. У степовій зоні окремі лікарські рослини (лаванда, валеріана, ромашка тощо) вирощують на плантаціях.

Багато видів дикорослих рослин занесено до Червоної книги України. Це — цибуля ведмежа, тирлич жовтий, астрагал та ін.

Найбільший потенціал для промислових заготівель лікарських рослин мають північні і центральні райони України. Тут зосереджені великі ресурси аїру звичайного, цмину піскового та ін. Центральні і південні райони (крім нижніх територій Придніпров'я і Північного Криму) мають великі ресурси горицвіту весняного (найбільші — середньогір'я Криму). Присивашшя є головним в Україні районом заготівлі ромашки звичайної.

Майже всюди (за винятком Північного Криму і прилеглих районів Приазов'я) ростуть різновиди валеріани, у північній, західній та центральній частинах України поширений звіробій звичайний, красавка, в центральних і західних районах Західної України росте беладонна.

У північно-західних та центральних районах (крім південних і південно-східних) поширені калина звичайна і бузина чорна, Полісся і Карпати мають значні ресурси журавлини чотирилистої і чорниці. У західній і центральній частинах України росте кизил звичайний.

Поширення та акліматизація лікарських рослин вимагає подальшого їх вивчення.
У лісах України щорічно заготовляють тисячі тонн березового соку, меду, сухих грибів, дикорослих плодів і ягід, лікарських рослин.

У зв'язку з катастрофою на Чорнобильській АЕС з господарського обігу вилучено великі площі в північних регіонах України і прилеглих територіях. Це, по-перше, майже на третину скоротило площу для заготівлі дикорослих плодів і ягід, по-друге, збільшило навантаження на лісові площі інших регіонів, що, як уже зазначалося, потребує посилення охорони їх рослинних ресурсів.

  1. Що розуміють під поняттям ліс? Яке господарське значення мають ліси України?
  2. Які області України найбільш багаті на ліси?
  3. На які дикорослі плоди, ягоди і гриби багаті ліси України? Ваша місцевість?

  1. Порівняйте число видів рослин України і сусідніх країн.
  2. Схарактеризуйте видовий склад лісів України.
  3. Що таке лікарські рослини? Назвіть найпоширеніші з них.
  4. Розкажіть про проблеми охорони рослинності в Україні.