Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Фізико-географічна підзона: Північний Степ

§41. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПІДЗОНА: ПІВНІЧНИЙ СТЕП

Північний Степ, або Північностепова фізико-географічна підзона, займає майже всю північну і східну частини степової зони. Виняток становить тільки крайній південь Херсонської, Миколаївської і Запорізької областей, що прилягають до Чорного і Азовського морів.
Однією з типових форм рельєфу, а також своєрідними краєвидами Північного Степу, особливо на схилах височин, є байраки.
Північний Степ характеризується найсприятливішим для степової рослинності співвідношенням тепла та вологи.
Північна територія підзони вкрита чорноземами типовими на лесових породах, які поширені на Харківщині, а також на південних відрогах Подільської і Придніпровської височин. На півдні переважають чорноземи звичайні. Чорноземи Північного Степу належать до одних з найродючіших ґрунтів. Однак посухи і пилові бурі, які найчастіше бувають на південному сході, потребують проведення широкомасштабних робіт із зрошувальної меліорації земель.
У Північностеповій підзоні виділяють п'ять фізико-географічних провінцій: Дністровсько-Дніпровську, Лівобережно-Дніпровсько-Приазовську, Донецьку, Задонецько-Донську, Причорноморську.
В індустріально розвинутому Північному Степу функціонують природоохоронні території, в тому числі і території найвищого рівня заповідності.
У крайній східній частині Луганської області в 1968 р. створено Луганський природний заповідник(1,6 тис. га) У складі трьох територіально відокремлених філіалів — Станично-Луганський, Стрільцівський Степ і Провальський Степ.
Станично-Луганськийфіліал заповідника розташований на сході центральної частини області (в Станично-Луганському районі). Тут охороняють заплавні і байрачні ліси з переважанням дуба. Важливе значення має вивчення та охорона трав'яної рослинності.
У північно-східній частині центральної прикордонної території Луганщини (Міловський район) розміщений невеликий за площею філіал Стрільцівський Степ, де досліджуються й охороняються масив ковилового степу, велика колонія бабака європейського тощо.
На південному сході області (Свердловський район) знаходиться філіал Провальський Степ. Тут охороняються унікальні біоценози цілинного ковилового степу і байрачні ліси.
У 1961 р. три окремі невеликі заповідники, розміщені в східних регіонах України, були об'єднані в Український степовий заповідник (2,8 тис. га). До його складу як філіали увійшли заповідники: Хомутівський Степ, Кам'яні Могили і Михайлівська Цілина. В 1988 р. був створений ще один філіал заповідника — Крейдяна Флора.
Хомутівський Степ (Новоазовський район Донеччини), створений у 1926 р. як заповідник місцевого значення. Він знаходиться у крайній північно-східній частині Приазовської низовини. Тут охороняються біоценози сухого степу, зокрема їх типові північно-східні відміни. Поблизу Хомутівського Степу розташований філіал Кам'яні Могили, де вивчається й охороняються флора і фауна природно-географічних комплексів. Філіал Михайлівська Цілина знаходиться в лісостеповій зоні.
Крейдяна Флора — найбільший з-поміж філіалів. Розміщений він у північно-східній частині Донецької області. Тут добре представлені рослини і тварини різних регіонів Степу. Фауна заповідника є типовою для різних природно-географічних регіонів степової зони України.
У північній придніпровській частині Дніпропетровської області на межі з Полтавщиною в 1990 р. організовано Дніпровсько-Орільський природний заповідник (3,8 тис. га). Тут охороняються і досліджуються рідкісні види флори і фауни в умовах великого забруднення довкілля.
На Миколаївщині в Єланецькому і Новоодеському районах на площі 1,7 тис. га в 1996 р. створено природний заповідник Єланецький Степ. Тут охороняється велика площа з різнотравною типчаково-ковиловою рослинністю.
На мальовничих схилах Донецького кряжа і лівобережної рівнинної долини Сіверського Дінця організовано в 1997 р. національний природний парк Святі Гори (Слов'янський і Краснолиманський райони Донецької обл.). Площа парку становить 40 тис. га. У ньому охороняються дубово-соснові ліси на правих високих берегах Сіверського Дінця та трав'яна степова рослинність на низовинному правобережжі. Тут є унікальні рекреаційні ресурси.

1. Які нові заповідні території створено в Україні останнім часом?
2. Де ви рекомендували б створити нові заповідники і парки в степовій зоні?

1. Коротко схарактеризуйте фізико-географічне положення Північного Степу.
2. Опишіть Луганський природний заповідник.
3. Схарактеризуйте Український степовий заповідник.

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.