Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Фізико-географічна підзона: Північний Степ

Північний Степ, або Північностепова фізико-географічна підзона, займає майже всю північну і східну частини степової зони. Виняток становить тільки крайній південь Херсонської, Миколаївської і Запорізької областей, що прилягають до Чорного і Азовського морів.

Однією з типових форм рельєфу, а також своєрідними краєвидами Північного Степу, особливо на схилах височин, є байраки.

Північний Степ характеризується найсприятливішим для степової рослинності співвідношенням тепла та вологи.

Північна територія підзони вкрита чорноземами типовими на лесових породах, які поширені на Харківщині, а також на південних відрогах Подільської і Придніпровської височин. На півдні переважають чорноземи звичайні. Чорноземи Північного Степу належать до одних з найродючіших ґрунтів. Однак посухи і пилові бурі, які найчастіше бувають на південному сході, потребують проведення широкомасштабних робіт із зрошувальної меліорації земель.

У Північностеповій підзоні виділяють п'ять фізико-географічних провінцій:

 • Дністровсько-Дніпровську,
 • Лівобережно-Дніпровсько-Приазовську,
 • Донецьку,
 • Задонецько-Донську,
 • Причорноморську.

В індустріально розвинутому Північному Степу функціонують природоохоронні території, в тому числі і території найвищого рівня заповідності.

У крайній східній частині Луганської області в 1968 р. створено Луганський природний заповідник (1,6 тис. га) У складі трьох територіально відокремлених філіалів

 • Станично-Луганський,
 • Стрільцівський Степ,
 • Провальський Степ.

Станично-Луганський філіал заповідника розташований на сході центральної частини області (в Станично-Луганському районі). Тут охороняють заплавні і байрачні ліси з переважанням дуба. Важливе значення має вивчення та охорона трав'яної рослинності.

У північно-східній частині центральної прикордонної території Луганщини (Міловський район) розміщений невеликий за площею філіал Стрільцівський Степ, де досліджуються й охороняються масив ковилового степу, велика колонія бабака європейського тощо.

На південному сході області (Свердловський район) знаходиться філіал Провальський Степ. Тут охороняються унікальні біоценози цілинного ковилового степу і байрачні ліси.

У 1961 р. три окремі невеликі заповідники, розміщені в східних регіонах України, були об'єднані в Український степовий заповідник (2,8 тис. га). До його складу як філіали увійшли заповідники:

 • Хомутівський Степ,
 • Кам'яні Могили,
 • Михайлівська Цілина.
 • В 1988 р. був створений ще один філіал заповідника — Крейдяна Флора.

Хомутівський Степ (Новоазовський район Донеччини), створений у 1926 р. як заповідник місцевого значення. Він знаходиться у крайній північно-східній частині Приазовської низовини. Тут охороняються біоценози сухого степу, зокрема їх типові північно-східні відміни. Поблизу Хомутівського Степу розташований філіал Кам'яні Могили, де вивчається й охороняються флора і фауна природно-географічних комплексів. Філіал Михайлівська Цілина знаходиться в лісостеповій зоні.

Крейдяна Флора — найбільший з-поміж філіалів. Розміщений він у північно-східній частині Донецької області. Тут добре представлені рослини і тварини різних регіонів Степу. Фауна заповідника є типовою для різних природно-географічних регіонів степової зони України.

У північній придніпровській частині Дніпропетровської області на межі з Полтавщиною в 1990 р. організовано Дніпровсько-Орільський природний заповідник (3,8 тис. га). Тут охороняються і досліджуються рідкісні види флори і фауни в умовах великого забруднення довкілля.

На Миколаївщині в Єланецькому і Новоодеському районах на площі 1,7 тис. га в 1996 р. створено природний заповідник Єланецький Степ. Тут охороняється велика площа з різнотравною типчаково-ковиловою рослинністю.

На мальовничих схилах Донецького кряжа і лівобережної рівнинної долини Сіверського Дінця організовано в 1997 р. національний природний парк Святі Гори (Слов'янський і Краснолиманський райони Донецької обл.). Площа парку становить 40 тис. га. У ньому охороняються дубово-соснові ліси на правих високих берегах Сіверського Дінця та трав'яна степова рослинність на низовинному правобережжі. Тут є унікальні рекреаційні ресурси.

 1. Які нові заповідні території створено в Україні останнім часом?
 2. Де ви рекомендували б створити нові заповідники і парки в степовій зоні?

 1. Коротко схарактеризуйте фізико-географічне положення Північного Степу.
 2. Опишіть Луганський природний заповідник.
 3. Схарактеризуйте Український степовий заповідник.