Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Українські Карпати. Грунти. Рослинність і тваринний світ

Грунти Українських Карпат

На особливості розповсюдження грунтів в Українських Карпатах позначилась висотна поясність. Так, у Передкарпатті поширені дерново-підзолисті оглеєні ґрунти, що утворилися під мішаними дубово-буковими чи дубово-буково-смерековими лісами на карбонатних відкладах. Для гірської зони Карпат до висоти 1100-1200 м характерні бурі лісові ґрунти. У верхній частині лісового поясу залягають сіро-бурі ґрунти. На полонинах поширені гірсько-лучні ґрунти.

Рослинність Українських Карпат

У Карпатських горах зосереджено понад 15% усіх лісів України. Залісненість території тут становить близько 40%. Це найбільший лісовий масив держави. Серед інших частин Карпатського пасма Українські Карпати найбільш заліснені. Невипадково їх часто називають ще Лісистими Карпатами. Переважають смереково-букові ліси. Велику | площу, особливо в Закарпатті, займають дубові насадження, ялиця і граб. Карпатські ліси України мають високоякісну деревину, яка користується попитом як на внутрішньому, так і на світовому ринках.

Ліси Карпатських гір розміщені великими суцільними масивами аж до верхніх субальпійських та альпійських лук. Вони відіграють важливу водозберігаючу і природоохоронну роль, багаті на лікарські рослини, ягоди і гриби.

Видовий склад лісу залежить від його розміщення у певному висотному поясі. Одні й ті самі більш теплолюбні породи дерев ростуть значно вище на південних, ніж на північних схилах гір, хоча й тут простежуються істотні відхилення, зумовлені напрямом руху повітряних мас, експозицією схилів гір тощо. У закарпатській частині Карпат до висоти 700-750 м переважають дубові ліси, на висоті 1250-1300 м — букові, 1500-1600 м — хвойні (ялина, ялиця, зрідка кедр). У північно-західній частині Карпат послідовність вертикальної зміни цих самих деревостанів в основному така сама, як і в більш південних регіонах, але ця зміна відбувається на 50-150 м нижче. У віддалені лісові райони Українських Карпат наприкінці XIX — на початку XX ст. було прокладено вузькоколійні лісовозні залізниці, більшість з яких тепер не функціонує. У південно-східній частині гір деревину колись сплавляли річками до лісопильних заводів чи залізничних станцій (наприклад, по Черемошу, який має дуже швидку течію).

У карпатських лісах заготовляють гриби, плоди і ягоди (малину, шипшину, суниці, лісові горіхи), лікарські рослини. Використовують ліси і як мисливські угіддя. Потужним є рекреаційний потенціал лісових масивів Українських Карпат, який використовують ще недостатньо.

Невелику площу Українських Карпат займають субальпійський і альпійський пояси. Вони розміщені окремими високогірними ділянками. Нижня межа субальпійського поясу на північному заході проходить на висоті 1400-1500 м, у високогірних районах південно-східної частини — на висоті 1750-1800 м. Субальпійський пояс холодніший і більш зволожений, ніж лісовий. Пересічна температура повітря у липні — від +8 до +10°С, у січні — від -8 до -10°С; пересічна річна сума опадів коливається в межах 1500-2000 мм і більше.

Знизу субальпійський пояс починається перехідною від лісу смугою криволісся і рідколісся з вільхи зеленої, напівсланкої сосни гірської (мал. 84), ялівцю сибірського. В міру підіймання вгору дерева стають нижчими, трапляються рідше. Починаються полонини — безлісі плоскі вершини гірських хребтів (мал. 85). Вони вкриті головним чином субальпійською рослинністю (костриця, арніка, чорниця, брусниця, рододендрон) (мал. 86, 87). Альпійська рослинність поширена тільки на висотах понад 1800 м (Чорногора, Мармороський масив). Полонини використовують як літні пасовища. Впродовж багатьох століть вироблено урочисті ритуали проводів пастухів на початку літа на полонини і зустрічі їх з полонин на початку осені.

Напівсланка сосна гірська (жереп)
Мал. 84. Напівсланка сосна гірська (жереп)
Карпатська полонина
Мал. 85. Карпатська полонина
Цвіте арніка
Мал. 86. Цвіте арніка
Рододендрон
Мал. 87. Рододендрон

Тваринний світ Карпат

Тваринний світ має в основному лісовий характер. Є багато тварин, що трапляються в Українському Поліссі: білка, глухар, рябчик, свиня дика та ін. У лісах — ведмідь бурий, рись, кіт лісовий, олень благородний, з-поміж птахів — вальдшнеп, горохівка, волохатий сич та ін. На полонинах трапляються олянка, плиска, дрізд кам'яний, полівка снігова, білозубка та ін. У передгір'ях Карпат — кроти, полівки, жайворонки, вівчарики, юрки, сови. З плазунів у Карпатах водяться ящірка прудка, вужі, гадюка звичайна та ін. Серед земноводних трапляються тритон альпійський, саламандри, жаби та ін. У гірських річках водиться форель, харіус та ін.

Які ґрунти переважають в Українських Карпатах?

  1. Схарактеризуйте лісові ресурси Українських Карпат.
  2. Опишіть карпатські полонини.