Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Природно-заповідні об'єкти Українських Карпат

§49. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ОБ'ЄКТИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

В Українських Карпатах зосереджений великий природоохоронний фонд різного рівня заповідності (майже 1500 об'єктів). Найбільший природно-заповідний об'єкт створено у 1980 р. Це — Карпатський національний природний парк (50,3 тис. га), в якому значну площу займають ліси, луки і пасовища. У парку багаті рослинність і тваринний світ (близько 60% усієї флори Українських Карпат). Парк знаходиться у верхів'ях Пруту і Черемошу. Тут зосереджені середньовисотні Горгани, Ворохта-Путильське низькогір'я і найвищий в Українських Карпатах масив — Чорногора. Для цього регіону характерна вертикальна поясність, густа мережа невеликих швидкоплинних річок, мальовничих високогірних озер.
Другим за величиною є створений в 1989 р. національний природний парк Синевир, розташований у верхів'ях річок Теребля та Ріка (мал. 92). Район характеризується різким вертикальним розчленуванням, крутосхилими формами рельєфу, кам'янистими осипищами, глибокими річковими долинами, багатими і різноманітними флорою та фауною. У верхів'ях р. Теребля (989 м) розміщене відоме озеро Синевир.

Мал. 92. Національний природний парк Синевир (доступно тільки при скачуванні)

У 1993 р. в Українських Карпатах створено Карпатський біосферний заповідник (57,9 тис. га) на основі Карпатського природного заповідника. Майже вся його територія вкрита лісом. До складу заповідника входять п'ять окремих гірських масивів (філіалів), розміщених у різних гірських районах Українських Карпат: Угольсько-Широколужанський, Чорногірський, Мармароський, Свидовецький і Стужицький, і один рівнинний масив — Хустський, або Долина нарцисів, розміщений на Закарпатській низовині.
Угольсько-Широколужанський масив знаходиться у центральній частині Українських Карпат (на південних відрогах Полонинського хребта). Він відомий найбільшими в Європі буковими пралісами, ділянками таких реліктових лісостанів, як ягідний тис, широколиста липа, європейська та біла ялина.
Унікальною пам'яткою природи, що входить до Карпатського біосферного заповідника, є найвищий в Українських Карпатах Чорногірський масив. Охороняються субальпійські і альпійські біоценози, а також старі ялинові і ялицеві ліси.
Високу продуктивність мають буково-ялицево-смерекові деревостани на Мармароському масиві, де вони охороняються на висоті 800-1700 м.
На Свидовецькому гірському масиві об'єктом охорони є найвищі в державі деревостани дуба звичайного і дуба скельного, а також біологічно стійкі буково-дубові та ялицево-дубові праліси.
Стужицький масив знаходиться у Великоберезнянському районі Закарпаття на північному заході. Тут на висоті 1200-1250 м ростуть букові (мал. 93) та ялицеві ліси, які є об'єктом охорони.

Мал. 93. Буковий ліс у Карпатах (доступно тільки при скачуванні)

У рівнинній частині Закарпатської низовини поблизу Хуста розташована Долина нарцисів. Тут охороняються унікальні природні зарості центральноєвропейського вузьколистого білоквіткового нарциса, який у природі трапляється дуже рідко і занесений до Червоної книги України.
На початку 1997 р. у Покутсько-Буковинських Карпатах створено національний природний парк Вижницький (Чернівецька обл.) площею 7,9 тис. га. Основне призначення парку — охорона і раціональне використання лісових ресурсів і довкілля, дослідження актуальних екологічних проблем регіону.
У 1997 р. в Українських Карпатах у Надвірнянському районі на Івано-Франківщині організовано природний заповідник Горгани (5,3 тис. га). Він знаходиться у середньогірній частині Горган, має цінні лісові ресурси. Ліси тут переважно смереково-ялицеві (подекуди трапляється кедр), мають велике господарське значення і відіграють важливу природозахисну функцію — оберігають ґрунти на крутих схилах гір від ерозії, сприяють акумуляції вологи в ґрунті тощо. Завдання заповідника — охорона земель, комплексне вивчення горганського середньогір'я.
У 1999 р. в північно-західній частині Українських Карпат створено національний природний парк Сколівські Бескиди, що безпосередньо підходить до державного кордону України з Польщею. Він включає території Турківського, Дрогобицького і Сколівського районів Львівщини, займає площу 35,7 тис. га. Тут вивчаються ерозійні і паводкові процеси, питання збереження лісових ресурсів, рідкісних рослин і тварин. Особлива увага приділяється відтворенню і раціональному використанню типових та унікальних природних комплексів, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.
У 1999 р. в Українських Карпатах створено великий (208тис. га) перший у світі міжнародний біосферний заповідник Східні Карпати, куди входять природоохоронні об'єкти України, Польщі і Словаччини. Від України до цього біосферного заповідника включено територію Надсянського регіонального ландшафтного парку, що зосереджений в прикордонному Турківському районі Львівщини, а також Стужицький масив Карпатського біосферного заповідника (Закарпаття).

1. Які філіали входять до складу Карпатського біосферного заповідника?
2. Чим пояснюється велика насиченість Українських Карпат природоохоронними об'єктами?

1. Схарактеризуйте Карпатський національний природний парк.

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом