Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Природно-заповідні об'єкти Українських Карпат

Карпатський національний природний парк

В Українських Карпатах зосереджений великий природоохоронний фонд різного рівня заповідності (майже 1500 об'єктів). Найбільший природно-заповідний об'єкт створено у 1980 р. Це — Карпатський національний природний парк (50,3 тис. га), в якому значну площу займають ліси, луки і пасовища. У парку багаті рослинність і тваринний світ (близько 60% усієї флори Українських Карпат). Парк знаходиться у верхів'ях Пруту і Черемошу. Тут зосереджені середньовисотні Горгани, Ворохта-Путильське низькогір'я і найвищий в Українських Карпатах масив — Чорногора. Для цього регіону характерна вертикальна поясність, густа мережа невеликих швидкоплинних річок, мальовничих високогірних озер.

Національний природний парк Синевир

Другим за величиною є створений в 1989 р. національний природний парк Синевир, розташований у верхів'ях річок Теребля та Ріка (мал. 92). Район характеризується різким вертикальним розчленуванням, крутосхилими формами рельєфу, кам'янистими осипищами, глибокими річковими долинами, багатими і різноманітними флорою та фауною. У верхів'ях р. Теребля (989 м) розміщене відоме озеро Синевир.

Національний природний парк Синевир
Мал. 92. Національний природний парк Синевир

Карпатський біосферний заповідник

У 1993 р. в Українських Карпатах створено Карпатський біосферний заповідник (57,9 тис. га) на основі Карпатського природного заповідника. Майже вся його територія вкрита лісом. До складу заповідника входять п'ять окремих гірських масивів (філіалів), розміщених у різних гірських районах Українських Карпат:

  • Угольсько-Широколужанський,
  • Чорногірський,
  • Мармароський,
  • Свидовецький і
  • Стужицький,
  • і один рівнинний масив — Хустський, або Долина нарцисів, розміщений на Закарпатській низовині.

Угольсько-Широколужанський масив знаходиться у центральній частині Українських Карпат (на південних відрогах Полонинського хребта). Він відомий найбільшими в Європі буковими пралісами, ділянками таких реліктових лісостанів, як ягідний тис, широколиста липа, європейська та біла ялина.

Унікальною пам'яткою природи, що входить до Карпатського біосферного заповідника, є найвищий в Українських Карпатах Чорногірський масив. Охороняються субальпійські і альпійські біоценози, а також старі ялинові і ялицеві ліси.

Високу продуктивність мають буково-ялицево-смерекові деревостани на Мармароському масиві, де вони охороняються на висоті 800-1700 м.

На Свидовецькому гірському масиві об'єктом охорони є найвищі в державі деревостани дуба звичайного і дуба скельного, а також біологічно стійкі буково-дубові та ялицево-дубові праліси.

Стужицький масив знаходиться у Великоберезнянському районі Закарпаття на північному заході. Тут на висоті 1200-1250 м ростуть букові (мал. 93) та ялицеві ліси, які є об'єктом охорони.

Буковий ліс у Карпатах
Мал. 93. Буковий ліс у Карпатах

У рівнинній частині Закарпатської низовини поблизу Хуста розташована Долина нарцисів. Тут охороняються унікальні природні зарості центральноєвропейського вузьколистого білоквіткового нарциса, який у природі трапляється дуже рідко і занесений до Червоної книги України.

Національний природний парк Вижницький

На початку 1997 р. у Покутсько-Буковинських Карпатах створено національний природний парк Вижницький (Чернівецька обл.) площею 7,9 тис. га. Основне призначення парку — охорона і раціональне використання лісових ресурсів і довкілля, дослідження актуальних екологічних проблем регіону.

Природний заповідник Горгани

У 1997 р. в Українських Карпатах у Надвірнянському районі на Івано-Франківщині організовано природний заповідник Горгани (5,3 тис. га). Він знаходиться у середньогірній частині Горган, має цінні лісові ресурси. Ліси тут переважно смереково-ялицеві (подекуди трапляється кедр), мають велике господарське значення і відіграють важливу природозахисну функцію — оберігають ґрунти на крутих схилах гір від ерозії, сприяють акумуляції вологи в ґрунті тощо. Завдання заповідника — охорона земель, комплексне вивчення горганського середньогір'я.

Національний природний парк Сколівські Бескиди

У 1999 р. в північно-західній частині Українських Карпат створено національний природний парк Сколівські Бескиди, що безпосередньо підходить до державного кордону України з Польщею. Він включає території Турківського, Дрогобицького і Сколівського районів Львівщини, займає площу 35,7 тис. га. Тут вивчаються ерозійні і паводкові процеси, питання збереження лісових ресурсів, рідкісних рослин і тварин. Особлива увага приділяється відтворенню і раціональному використанню типових та унікальних природних комплексів, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.

Міжнародний біосферний заповідник Східні Карпати

У 1999 р. в Українських Карпатах створено великий (208 тис. га) перший у світі міжнародний біосферний заповідник Східні Карпати, куди входять природоохоронні об'єкти України, Польщі і Словаччини. Від України до цього біосферного заповідника включено територію Надсянського регіонального ландшафтного парку, що зосереджений в прикордонному Турківському районі Львівщини, а також Стужицький масив Карпатського біосферного заповідника (Закарпаття).

  1. Які філіали входять до складу Карпатського біосферного заповідника?
  2. Чим пояснюється велика насиченість Українських Карпат природоохоронними об'єктами?

Схарактеризуйте Карпатський національний природний парк