Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Додатки 1-10

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ДОДАТОК 1. Місцевий, поясний і літній час, лінія зміни дат.

Земля обертається навколо Сонця та навколо власної осі. Повний оберт Землі навколо власної осі триває 24 год. Отже, за 24 год Земля обертається на 360°. Тому за 1 год (60 хв) Земля обертається на 15° (360°:24=15°). У кожну мить доби однаковий час спостерігається у будь-якій точці одного і того ж меридіана. Цей час називають місцевим.
Для визначення географічної довготи за початковий (нульовий, всесвітній, світовий) прийнято Гринвіцький меридіан, який проходить через астрономічну обсерваторію в Гринвічі поблизу Лондона. Відлік ведуть із заходу на схід.
Різниця в часі визначається так. Наприклад, Львів розташований на 24 меридіані східної довготи, Донецьк — на 38 меридіані східної довготи. Різниця географічної довготи між цими містами дорівнює 14°, що відповідає різниці в часі — 56 хв (оскільки Земля за 60 хв обертається на 15°, то на 1° вона обернеться за 4 хв; 14 х 4 хв = 56 хв).
Різниця в градусах між географічною довготою певної місцевості і географічною довготою Гринвіча дорівнює різниці між місцевим і Гринвіцьким часом, тобто кожен меридіан має свій місцевий час. Наприклад, географічна довгота Львова, як зазначалося вище, становить 24°. Таким чином, різниця між місцевим часом Львова і місцевим часом Гринвіча дорівнює 1 год 36 хв (24 x 4 хв = 96 хв = 1 год 36 хв).
Звичайно користуються поясним часом. Він визначається за допомогою так званих часових (одногодинних) поясів, яких налічується 23 (Земля обертається за 24 год, тобто всіх поясів — 24; один із поясів — нульовий, отже, інших поясів 23). Номер такого поясу показує, на скільки годин його час відрізняється від Гринвіцького. У межах усього поясу приймається один і той самий час, за основу якого береться час середнього меридіана (він проходить посередині поясу). До нульового поясу належить територія, обмежена на заході меридіаном 7°30' західної довготи і на сході меридіаном 7°30' східної довготи. Територія України переважно знаходиться в другому (київському) часовому поясі.
З метою повнішого використання світлої частини доби з кінця березня до кінця вересня (між весняним і осіннім рівноденнями) з 1981 р. запроваджено так званий літній час переведенням стрілки годинника на одну годину вперед.
За початок нової доби прийнято вважати 180-й меридіан. Його названо лінією зміни дат. При перетині цього меридіана дата змінюється на один день.

ДОДАТОК 2. Найвищі гірські вершини та точки рівнинної частини України (доступно тільки при скачуванні)

ДОДАТОК 3. Найбільші нафтові, газові і нафтогазові родовища України (доступно тільки при скачуванні)

ДОДАТОК 4. Температура повітря в окремих населених пунктах України (доступно тільки при скачуванні)

ДОДАТОК 5. Опади в окремих пунктах спостереження України (доступно тільки при скачуванні)

ДОДАТОК 6. Найбільші річки України (доступно тільки при скачуванні)

ДОДАТОК 7. Найбільші озера і лимани України (доступно тільки при скачуванні)

ДОДАТОК 8. Основні водосховища України (доступно тільки при скачуванні)

ДОДАТОК 9. Основні канали України (доступно тільки при скачуванні)

ДОДАТОК 10. Найпоширеніші ґрунти сільськогосподарських угідь України та її природно-географічних зон і гірських країн, % загальної їх площі

Усі сільськогосподарські угіддя України
Чорноземи звичайні – 25,1
Чорноземи типові – 18,8
Темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені – 10,8
Чорноземи південні – 8,4
Дерново-підзолисті та дернові – 5,9
Ясно-сірі та сірі лісові – 5,3
Темно-каштанові та каштанові солонцюваті – 2,3

Лісова зона
Дерново-підзолисті – 48,0
Дерново-оглеєні – 14,6
Ясно-сірі та сірі лісові – 9,4
Торфово-болотні і торфовища – 6,0
Темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені – 4,5

Лісостепова зона
Чорноземи типові – 47,1
Темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені – 25,4
Ясно-сірі та сірі лісові – 10,6

Степова зона
Чорноземи звичайні – 54,7
Чорноземи південні – 18,2
Темно-каштанові солонцюваті та каштанові солонцюваті – 7,4

Українські Карпати
Буро-лісові (буроземи) та дерново-буроземні кислі – 27,8
Дерново-оглеєні – 21,8
Бурувато-підзолисті поверхнево-оглеєні – 17,2
Лучно-буроземні кислі оглеєні – 9,1
Підзолисто-буроземні кислі оглеєні – 8,0

Кримські гори
Чорноземи залишково-каштанові та дерново-карбонатні – 34,6
Чорноземи звичайні передгірні – 21,7
Коричневі ґрунти – 13,1
Лучно-чорноземні – 8,0
Лучні – 6,8

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.