Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Місцевий, поясний і літній час, лінія зміни дат. Найпоширеніші ґрунти сільськогосподарських угідь України

ДОДАТОК 1. Місцевий, поясний і літній час, лінія зміни дат.

Земля обертається навколо Сонця та навколо власної осі. Повний оберт Землі навколо власної осі триває 24 год. Отже, за 24 год Земля обертається на 360°. Тому за 1 год (60 хв) Земля обертається на 15° (360°:24=15°). У кожну мить доби однаковий час спостерігається у будь-якій точці одного і того ж меридіана. Цей час називають місцевим.

Для визначення географічної довготи за початковий (нульовий, всесвітній, світовий) прийнято Гринвіцький меридіан, який проходить через астрономічну обсерваторію в Гринвічі поблизу Лондона. Відлік ведуть із заходу на схід.

Різниця в часі визначається так. Наприклад, Львів розташований на 24 меридіані східної довготи, Донецьк — на 38 меридіані східної довготи. Різниця географічної довготи між цими містами дорівнює 14°, що відповідає різниці в часі — 56 хв (оскільки Земля за 60 хв обертається на 15°, то на 1° вона обернеться за 4 хв; 14 х 4 хв = 56 хв).

Різниця в градусах між географічною довготою певної місцевості і географічною довготою Гринвіча дорівнює різниці між місцевим і Гринвіцьким часом, тобто кожен меридіан має свій місцевий час. Наприклад, географічна довгота Львова, як зазначалося вище, становить 24°. Таким чином, різниця між місцевим часом Львова і місцевим часом Гринвіча дорівнює 1 год 36 хв (24 x 4 хв = 96 хв = 1 год 36 хв).

Звичайно користуються поясним часом. Він визначається за допомогою так званих часових (одногодинних) поясів, яких налічується 23 (Земля обертається за 24 год, тобто всіх поясів — 24; один із поясів — нульовий, отже, інших поясів 23). Номер такого поясу показує, на скільки годин його час відрізняється від Гринвіцького. У межах усього поясу приймається один і той самий час, за основу якого береться час середнього меридіана (він проходить посередині поясу). До нульового поясу належить територія, обмежена на заході меридіаном 7°30' західної довготи і на сході меридіаном 7°30' східної довготи. Територія України переважно знаходиться в другому (київському) часовому поясі.

З метою повнішого використання світлої частини доби з кінця березня до кінця вересня (між весняним і осіннім рівноденнями) з 1981 р. запроваджено так званий літній час переведенням стрілки годинника на одну годину вперед.

За початок нової доби прийнято вважати 180-й меридіан. Його названо лінією зміни дат. При перетині цього меридіана дата змінюється на один день.

ДОДАТОК 2. Найвищі гірські вершини та точки рівнинної частини України

ДОДАТОК 3. Найбільші нафтові, газові і нафтогазові родовища України

ДОДАТОК 4. Температура повітря в окремих населених пунктах України

ДОДАТОК 5. Опади в окремих пунктах спостереження України

ДОДАТОК 6. Найбільші річки України

ДОДАТОК 7. Найбільші озера і лимани України

ДОДАТОК 8. Основні водосховища України

ДОДАТОК 9. Основні канали України

ДОДАТОК 10. Найпоширеніші ґрунти сільськогосподарських угідь України та її природно-географічних зон і гірських країн, % загальної їх площі

Усі сільськогосподарські угіддя України
Чорноземи звичайні – 25,1
Чорноземи типові – 18,8
Темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені – 10,8
Чорноземи південні – 8,4
Дерново-підзолисті та дернові – 5,9
Ясно-сірі та сірі лісові – 5,3
Темно-каштанові та каштанові солонцюваті – 2,3

Лісова зона
Дерново-підзолисті – 48,0
Дерново-оглеєні – 14,6
Ясно-сірі та сірі лісові – 9,4
Торфово-болотні і торфовища – 6,0
Темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені – 4,5

Лісостепова зона
Чорноземи типові – 47,1
Темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені – 25,4
Ясно-сірі та сірі лісові – 10,6

Степова зона
Чорноземи звичайні – 54,7
Чорноземи південні – 18,2
Темно-каштанові солонцюваті та каштанові солонцюваті – 7,4

Українські Карпати
Буро-лісові (буроземи) та дерново-буроземні кислі – 27,8
Дерново-оглеєні – 21,8
Бурувато-підзолисті поверхнево-оглеєні – 17,2
Лучно-буроземні кислі оглеєні – 9,1
Підзолисто-буроземні кислі оглеєні – 8,0

Кримські гори
Чорноземи залишково-каштанові та дерново-карбонатні – 34,6
Чорноземи звичайні передгірні – 21,7
Коричневі ґрунти – 13,1
Лучно-чорноземні – 8,0
Лучні – 6,8