Кронберг П.
Дистанційне вивчення Землі: Основи і методи дистанційних досліджень в геології

Про спектральні характеристики природних середовищ і матеріалів

Відбивна, поглинаюча та емісійна здатності природних поверхонь залежать від матеріалу і довжини хвилі. Тому слід очікувати, що поверхні гірських порід, грунтів або рослинного покриву мають свою матеріально обумовлену специфіку вихідного від них спектрального сигналу або імпульсу. Як було показано в попередньому розділі, на спектральні характеристики гірських порід, грунтів і рослинних угруповань або рослинного покриву впливають зовнішні чинники зі змінними параметрами. Якщо вираз і комбінація зовнішніх чинників в регіоні змінюються, то можливі зміни даних зйомки, а також спектральних характеристик певних типів гірських порід або ґрунтів (в певних межах, пов'язаних з цим поєднанням зовнішніх чинників). Тому спектральний сигнал, що йде від поверхні гірської породи, грунту або рослинності, перш за все несе інформацію про зв'язок між речовиною та умовами зйомки і тільки потім про специфіку самого матеріалу. Крім того, спектральний сигнал на своєму шляху до приймача, встановленому на борту літака або супутника, може спотворитися або повністю змінитися розсіяним випромінюванням оточення об'єкта або взаємодією з атмосферою. Спектральний імпульс гірської породи, грунту або рослинного покриву, а також водної поверхні, прийнятий сенсором, тому завжди корелюється зі станом місцевості та умов зйомки під час польоту. Крім того, спектральна характеристика об'єкта, що відображає ландшафтну одиницю певного типу, змінюється відповідно до технічних параметрів встановленого датчика, від якого залежить величина роздільної здатності за спектром, радіометрична і просторова роздільна здатність. Тому навряд чи можливо отримати єдині для будь-яких умов зйомки дані щодо специфічного характерного сигналу-індикатора, визначеного для окремих типів гірських порід, грунтів і рослинних угруповань. Але з даних і результатів дослідних і практичних робіт можна отримати основні величини спектральних яскравостей гірських порід, грунтів і рослинності і вивести деякі принципи їх інтерпретації. Вищевикладені міркування розкриваються в наступних розділах, де також обговорюється їх значення для дистанційного зондування.