Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Оболонки Землі. Атмосфера. Самостійна робота. Тест

САМОСТІЙНА РОБОТА

За мал. 72 виконай завдання та підготуй відповіді на такі запитання:

Самостійна робота на тему
Мал. 72
 1. Блок 1
  1. поясни, як впливає широта місцевості на кут падіння сонячних променів,
  2. пригадай, коли і чому сонце буває в зеніті над Північним і Південним тропіками, екватором,
  3. в яких частинах Землі, коли і чому спостерігаються полярний день і полярна ніч?
  4. чому не збігаються за часом літо і зима у Північній і Південній півкулях планети?
  5. чому на глобусах і картах проводять лінії тропіків і полярних кіл?
  6. назви теплові пояси земної кулі.
 2. Блок 2
  1. як напрям вітру впливає на клімат?
  2. який клімат називають морським, континентальним, мусонним? Які є види континентального клімату?
 3. Блок 3
  1. як нерівності земної поверхні впливають на клімат?
  2. пригадай, як холодні і теплі течії впливають на клімат узбережжя;
  3. порівняй вплив гір і рівнин на клімат території.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 1. Користуючись даними спостережень погоди за останній місяць, виконай такі завдання:
  1. Побудуй графік ходу температур: на горизонтальній осі відклади дати, на вертикальній — температуру повітря. Проаналізуй графік і дай відповідь на запитання та виконай такі завдання:
   1. в який день місяця було зареєстровано найвищу і найнижчу температури повітря?
   2. обчисли місячну амплітуду температур і середньомісячну температуру повітря.
  2. Побудуй розу вітрів. Для цього накресли 8 променів і на кожному з них відклади стільки позначок, скільки разів на місяць було вітрів кожного з напрямів. З'єднай між собою кінцеві позначки на кожному промені. Дай відповіді на такі запитання:
   1. вітри яких напрямів переважали в кожному місяці, який мали напрям (з моря чи з суходолу) і яку погоду приносили?
   2. яких вітрів не було зовсім чи майже не було?
  3. Побудуй кругову діаграму опадів (пригадай з уроків математики, як будують кругові діаграми). Дай відповіді: місяць був вологий чи сухий, які переважали види опадів?
  4. Побудуй стовпчикову діаграму хмарності в масштабі 1 см — 2 доби. Визнач: ясна чи хмарна погода переважала?
  5. Проаналізуй результати всіх досліджень і визнач, чи типовою для даної пори року була погода.
 2. На контурній карті півкуль надпиши лінії тропіків, полярних кіл і назви теплових поясів. Познач положення свого населеного пункту на карті. Визнач, у якому тепловому поясі він розташований.
 3. Розв'яжи задачі:
  1. Визнач висоту, на яку піднявся літак, якщо температура повітря за бортом і біля поверхні Землі становили:
   1. -30°С і +24°С
   2. -28°С і +20°С
   3. -33°С і +0°С
   4. -20°С і +16°С
   5. -40°С і +20°С
  2. Який тиск вважається нормальним при температурі повітря 0°С в середніх широтах на висоті над рівнем моря:
   1. 180 м;
   2. 120 м;
   3. 1 км;
   4. 2,5 км;
   5. -26 м.

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИСТУПУ (на вибір)

 1. Особливості клімату помірних поясів.
 2. Особливості клімату полярних поясів.
 3. Причини утворення й основні ознаки морського, помірного, континентального і мусонного типів клімату.
 4. Спостереження за погодою, для чого вони необхідні.
 5. Де ведуть спостереження за погодою, хто там працює.
 6. Охорона повітря. Закони України про охорону навколишнього середовища.
 7. Катастрофічні явища, пов'язані з рухом повітря, їх вплив на діяльність людини.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ

 1. Що таке атмосфера? З яких шарів вона складається?
 2. Як у тропосфері з висотою змінюється температура і тиск?
 3. Від чого залежить температура повітря?
 4. Що таке погода?
 5. Перелічи основні показники погоди.
 6. Що таке вітер? Які причини його утворення?
 7. Які бувають види опадів?
 8. Які опади випадають з хмар? За яких умов?
 9. Що таке хмари? Які основні види хмар розрізняють?
 10. Що таке вологість повітря? Чим відрізняється відносна вологість від абсолютної?
 11. Як визначають амплітуду коливань температури?
 12. Які прилади і з якою метою застосовують на метеостанціях?
 13. Що таке клімат? Чим він відрізняється від погоди?
 14. Що є причиною змін пір року на Землі?
 15. Чому у помірному поясі Північної півкулі весна наступає у березні, а Південної — у вересні?
 16. Чим пояснити наявність полярного дня і полярної ночі в районах полюсів?
 17. Які чинники впливають на формування клімату?
 18. Чому на Південному березі Криму дуже рідко бувають сильні морози?
 19. Як вітри впливають на клімат місцевості?
 20. Як впливають на клімат океанічні течії?
 21. Чому клімат високогірних районів відрізняється від клімату рівнин?

ТЕСТ

 1. На рівні моря тиск становить 760 мм рт.ст., на висоті 3000 м...
  1. 560 мм рт.ст.,
  2. 460 мм рт.ст.,
  3. 360 мм рт.ст.
 2. На рівні моря температура повітря становить + 24 °С, на висоті 3000 м ...
  1. 12 °С;
  2. 18 °С;
  3. 6 °С.
 3. Погода — це ...
  1. стан атмосфери у даний час,
  2. стан нижнього шару атмосфери у даний час у даному місці.
 4. Абсолютна вологість повітря — це ...
  1. кількість водяної пари в грамах, яка може міститися в 1 м3 повітря при даній температурі,
  2. відношення фактичного вмісту водяної пари в повітрі до можливого при даній температурі, виражене у відсотках.
 5. Відносна вологість повітря — це ...
  1. кількість водяної пари в грамах, яка може міститися в 1 м повітря при даній температурі,
  2. відношення фактичного вмісту водяної пари в повітрі до мож¬ливого при даній температурі, виражене у відсотках.
 6. Мусони — це ...
  1. постійні вітри,
  2. сезонні вітри.
 7. Верхня межа атмосфери проходить на висоті ...
  1. 18 км,
  2. 2000 км.
 8. Забруднюють атмосферу:
  1. викиди відпрацьованих газів транспортних засобів і промислових підприємств,
  2. промислові і побутові відходи, що потрапляють у водойми,
  3. пил від автомобільних шин.
 9. Основні чинники, що визначають напрям і силу вітру.
  1. розміщення областей високого й низького тиску,
  2. різниця тиску між областями високого й низького тиску,
  3. різниця температур.