Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Географічна оболонка і природні комплекси

ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДИ

Взаємодія компонентів природи

За час вивчення теми ти

 • ознайомишся:
  • з поняттям «компоненти природи» і з взаємозв'язками між ними;
  • з поняттями «географічна оболонка» і «природний комплекс»;
  • з впливом людини на природний комплекс і природного комплексу на людину;
  • з різноманітністю природних комплексів Землі;
 • навчишся:
  • аналізувати взаємозв'язки компонентів природи своєї місцевості;
  • розрізняти за зовнішніми ознаками великі природні комплекси.

Уяви, що ти на прогулянці в природі. Під твоїми ногами шурхотять камінчики гірських порід літосфери. Поруч протікає струмок чи річка, які є складовими гідросфери — водної оболонки нашої планети. Твої руки торкаються зелених рослин, ти чуєш мелодійні голоси птахів, бачиш диких і свійських тварин. Це — біосфера. Чи існує між усіма цими предметами будь-який зв'язок?

Рослини не можуть жити без грунту. Якщо не буде рослин, зміниться газовий склад атмосфери. Без води загине все живе на Землі. В природі все тісно пов'язане одне з одним, утворюючи єдине ціле — неповторний світ, у якому ти живеш.

Які закони діють у цьому світі, що називається природою? Чи може людина втручатися в ці закони? Що може статися внаслідок такого втручання?

§40. Поняття про географічну оболонку і природні комплекси

Географічна оболонка

Тобі вже відомі основні оболонки (сфери) Землі — літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера. Всі вони пов'язані одна з одною і в складі кожної з оболонок можна бачити частинки інших сфер. На поверхні і в глибинах літосфери знаходяться води гідросфери. Рослини, тварини, мікроорганізми живуть на поверхні і на невеликих глибинах у земній корі. Гідросфера розчиняє в собі окремі речовини літосфери, вуглекислий газ і кисень атмосфери. У всій її товщі поширені живі організми. Водяна пара гідросфери, пилові частинки літосфери, спори деяких рослин розміщені в нижній частині атмосфери.

Усі живі організми біосфери частково складаються з води й мінеральних речовин. Відмираючи, вони утворюють відклади на дні морів, океанів та на материках.

Першоджерелом усіх процесів взаємодії оболонок є сонячні промені. Їх енергія, нагріваючи земну поверхню, викликає переміщення повітряних і водних мас, руйнування гірських порід, дає життя організмам.

Оболонка, в межах якої стикаються, проникають одна в одну і взаємодіють верхні шари земної кори, вся гідросфера і нижні шари атмосфери, називається географічною.

Природні комплекси

Слово «комплекс» у перекладі з латинської означає зв'язок, поєднання. Природний комплекс — сполучення компонентів (складових частин) природи: гірських порід, води, повітря, організмів.

Найбільшим природним комплексом, який охоплює всю планету, є географічна оболонка. Вона суцільна, але не однорідна. Відмінність у куті падіння сонячних променів на поверхню Землі, різноманітність рельєфу, рослинності і тваринного світу, співвідношення води й суходолу визначають поділ географічної оболонки на природні комплекси нижчого порядку. Найбільші з них — материки й океани, які в свою чергу поділяються на менші природні комплекси — природні зони, природні області та ін.

Усі компоненти природи в природному комплексі (ПК) тісно взаємопов'язані і перебувають у постійній рівновазі.

Зміна одного з них призводить до зміни усього природного комплексу. Уявімо собі, що різко зменшилась кількість води в річці або в озері, що розташовані в будь-якій місцевості. Нестача води змінить рослинність і тваринний світ, грунт, зміниться й склад повітря атмосфери, клімат, і через певний проміжок часу на цій території утвориться новий природний комплекс.

Нині людина своєю діяльністю активно впливає на окремі компоненти природи.

Екваторіальні ліси, пустелі, хвойні і мішані ліси, степи та інші природні зони Землі перебувають під загрозою зникнення. На зміну їм приходять комплекси, створені людиною.

Висновки

 1. Усі оболонки Землі перебувають у постійній взаємодії і у місцях свого зіткнення утворюють єдину географічну оболонку.
 2. Географічна оболонка — природний комплекс, який охоплює всю Землю. Він неоднаковий на різних частинах планети і утворює менші комплекси — материки й океани, природні зони, природні області та ін.
 3. Природний комплекс — закономірне поєднання всіх компонентів природи в нерозривну систему.
 4. Усі компоненти в природному комплексі постійно взаємодіють і перебувають у рівновазі. Варто змінитися одному з них — зміниться й решта, тобто відбудеться зміна всього природного комплексу.