Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Взаємовплив людини і природи

Первісна людина справляла на географічну оболонку незначний вплив. Вона стала віддалятися від природи після того, як перейшла від збирання і мисливства до землеробства й скотарства. Це змінило взаємовідносини людини і природи. Посухи й повені знищували врожай, призводили до загибелі худоби. І людина почала вживати заходів щодо їх захисту від стихійних лих, намагаючись удосконалити природу. Вона почала будувати дамби, зрошувальні канали, вирубувати ліс, осушувати болота. Поступово із зростанням населення, розвитком науки і техніки вплив людини на природу зростав.

Розглядаючи взаємовідносини людини з природою, можна виділити два основні напрями:

  • вплив природи на людину та її діяльність;
  • вплив людини та її діяльності на природу.

Вплив природи на людину та її діяльність

Вплив природи на людину та її діяльність. Говорячи про природу, мають на увазі поєднання природних умов, необхідних для життя людини і суспільства. Природа включає в себе предмети і явища, що виникли й існують самі по собі, незалежно від людини. Це грунт, повітря, вода, дикі тварини, рослини та ін.

Являючи собою частину природи, людина незмінно залежить від інших її частин. Щоб жити, вона повинна дихати, їсти, пити. На добу людині достатньо двох літрів води, двох кілограмів їжі і майже 25 кг повітря. Для її життя потрібна певна температура навколишнього середовища. Для нормального існування людського суспільства необхідні також корисні копалини й джерела енергії, родючі ґрунти, водойми, ліси й інші природні багатства.

Наявність цих умов визначає діяльність людини та її розміщення на земній кулі. В місцях, де сприятливі умови для землеробства і тваринництва, проживає більше людей, ніж у горах і пустелях, де умови для господарювання набагато складніші. Великі міста й густо заселені райони розташовані там, де є корисні копалини, зручні транспортні шляхи (на узбережжях річок, морів, океанів). Природа примушує людину по-різному будувати своє житло, пристосовуючи його або до холодних, або до жарких кліматичних умов, вирощувати певні види сільськогосподарських культур, розводити різноманітних свійських тварин.

Природа впливає й на здоров'я людини. Не випадково в найсприятливіших умовах на берегах морів та озер, у гірських районах, там де є лікувальні мінеральні джерела, розташовані санаторії, будинки відпочинку, туристські бази. Проживання в такій місцевості хоча б протягом короткого періоду часу зміцнює здоров'я людини.

Вплив людини та її діяльності на природу

Вплив людини та її діяльності на природу. Використовуючи всі багатства природи, людина своєю діяльністю все більше впливає на неї, не завжди думаючи про наслідки, що можуть призвести до негативних змін природних комплексів. Розвиток промисловості, хімізація сільського господарства, використання атомної енергії призводять до зміни газового складу атмосфери, насичення повітря шкідливими речовинами, забруднення водойм нафтопродуктами, відходами промисловості та сільського господарства. Людина створила величезні міста й безліч сіл, вкрила планету мережею залізниць та автомобільних доріг, проникла в надра Землі. Добуває корисні копалини, прокопує безліч тунелів, створює штучні озера — водосховища, знищує лісові масиви, розорює території під сільськогосподарські культури. Створені людиною електростанції, радіо- та телестанції заповнили навколоземний космічний простір різними випромінюваннями. Майже немає території на Землі, яку б не зачепила своєю діяльністю людина.

Порушуючи своєю діяльністю взаємозв'язки в природних комплексах, змінюючи їх, людина пристосовує природу для своїх потреб, часто не враховуючи шкідливих наслідків для самої себе.

Екологічні проблеми людства

Нині в багатьох районах Землі за рахунок викидів отруйних газів і шкідливих речовин змінився склад повітря атмосфери, стали непридатними для життя води річок, озер, зникли величезні площі лісів, багато тварин та рослин. Все це створило проблеми, які людина має розв'язати доки ще не пізно. Загибель середовища, в якому вона живе, призведе до загибелі її самої.

Проблеми, що виникають у зв'язку з втручанням людини в природні процеси і призводять до порушення їх рівноваги, називають екологічними проблемами. Бо саме наука екологія вивчає закономірність взаємовідносин людини, тварин, рослин, мікроорганізмів між собою і навколишнім середовищем. Розв'язати екологічні проблеми людство може лише в результаті спільної діяльності всіх держав світу. Є міжнародні громадські і державні організації, які займаються ними. Прийнято багато міжнародних угод з охорони вод Світового океану, суходолу, атмосфери, земних надр, рослинності і тваринного світу, космічного простору. Розв'язуючи екологічні проблеми, наша держава активно співпрацює з багатьма державами світу. Однією з найважливіших екологічних проблем в Україні є проблема ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яка порушила рівновагу в природних комплексах, погіршила здоров'я людей і умови життя не тільки народу України, а й народів інших країн.

Куточки живої природи

В зв'язку з зростаючим впливом людини на навколишнє середовище та зміною нею природних комплексів людство взяло під охорону окремі території на Землі. Це зроблено з метою збереження природної різноманітності місцевості, рослинності й тваринного світу, а також для спостереження і контролю за природним середовищем. Такі території охороняються. Вони називаються заповідниками і національними парками. Ці території разом становлять лише 3% всієї площі суходолу.

Нині не знайдеться жодного материка, де б не було створено заповідних територій. Особливою територією є материк Антарктида, де, крім наукової, заборонено будь-яку господарську діяльність людини, яка здатна порушити природну рівновагу.

Територія України значною мірою змінена людиною і зберегти в недоторканості окремі природні комплекси дуже складно. Надмірне будівництво заводів, фабрик, розорювання земель, затоплення водосховищами родючих грунтів різко загострили екологічні проблеми. Наша Батьківщина ще не втратила усіх своїх багатств. Завдання держави і кожного з нас — врятувати їх від подальшого знищення. З цією метою в Україні вже створено значну кількість територій, що охороняються. З-поміж них найбільше значення мають 15 природних заповідників. Найдавнішим з них є заповідник Асканія-Нова в Херсонській області, заснований ще наприкінці XIX століття (мал. 83).

У заповіднику Асканія-Нова
Мал. 83. У заповіднику Асканія-Нова

Висновки

  1. З розвитком людства дедалі більше зростає його вплив на природу.
  2. Використовуючи багатства Землі, людина змінює природу. Внаслідок цього змінюються природні комплекси, забруднюється навколишнє середовище. Це створює загрозу існуванню самого людства.
  3. Проблеми, які виникли внаслідок впливу людини на навколишнє середовище, називають екологічними.
  4. Розв'язання екологічних проблем можливе лише спільними зусиллями всіх народів світу.
  5. Для збереження рослинності, тваринного світу в його первісному вигляді у світі створено цілу мережу заповідників, національних парків та інших ділянок Землі, що охороняються.
  6. Заповідні території різні за розмірами і призначенням.