Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші.
Теоретичні основи державного земельного кадастру

Складання шкал економічної оцінки земель

9.4. Складання шкал економічної оцінки земель

Зрівноважені показники за оцінюваними групами ґрунтів вважають вихідними для складання шкал економічної оцінки землі.

Вони будуються за принципом побудови шкал бонітування ґрунтів за формулою:

Формула

де Б – бал; Уф – фактична ознака; Ус – еталонна ознака.

Шкали економічної оцінки землі можуть бути замкненими або розімкненими. Якщо за еталон (100) приймають найпоширеніший в земельно-оціночному районі грунт, то одержують розімкнену шкалу: для замкненої шкали еталоном виступають грунти з найвищими показниками. На практиці більшого використання набули замкнені шкали.
Шкала оцінки являє собою таблицю, в якій в абсолютних (крб./ га) і відносних (балах) одиницях відображається рівень родючості, продуктивності та дохідності земель. Шкала будується за різними показниками, які характеризують якість земель. Рівень виробництва визначається розмірами валового продукту та урожайності, ефективність виробництва – окупністю затрат, дохідність – розмірами диференціального доходу.
У шкалі, крім оцінних показників, наводяться ціна бала і розміри рівня інтенсивності виробництва, необхідні для порівняння оцінних показників на території зони, економічного району, країни. Шкали часткової оцінки земель за ефективністю вирощування сільськогосподарських культур розробляють стосовно складу оцінюваних груп грунтів, які використовуються для посіву цих культур. Для порівняння показників склад оцінюваних груп грунтів при частковій оцінці земель приймався єдиним для області, регіону, країни.
В Україні економічну оцінку земель було проведено у 1988 році на площі майже 40 мільйонів гектарів. Виконано загальну економічну оцінку ріллі, багаторічних насаджень, пасовищ, сіножатей. Часткову – за ефективністю вирощування зернових та зернобобових культур, кукурудзи на зерно, цукрових буряків соняшнику, льону, картоплі і кормових культур. Приклади часткової та загальної економічної оцінки землі наведені у табл. 9.2., 9.3. [29].

Таблиця 9.2. Шкала часткової оцінки земель за агрогрупами ґрунтів по зернових культурах

Таблиця 9.3. Шкала загальної оцінки земель за агрогрупами ґрунтів по ріллі

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

1. Що таке економічна оцінка земель?
2. Що є предметом оцінки земель?
3. Види економічної оцінки земель.
4. Поняття загальної економічної оцінки земель.
5. Поняття часткової економічної оцінки земель.
6. Показники, за якими проводиться економічна оцінка земель.
7. В яких одиницях визначаються показники економічної оцінки земель?
8. Дати характеристику показників економічної оцінки земель.
9. Охарактеризувати застосування кадастрових цін при визначенні диференціального доходу.
10. Методи визначення урожайності сільськогосподарських культур на агровиробничих групах ґрунтів.
11. Етапи підготовчих робіт при економічній оцінці земель.
12. Порядок складання шкал економічної оцінки земель.