Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші.
Теоретичні основи державного земельного кадастру

Індексація грошової оцінки земель в Україні

10.1.4. Індексація грошової оцінки земель

Індексація грошової оцінки земель регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. №783 (783-2000-п) "Про проведення індексації грошової оцінки земель". Постановою передбачено коефіцієнти індексації грошової оцінки земель станом на 01.01.2000 року. Подальша індексація грошової оцінки проводиться на 1 січня відповідного року з урахуванням середньорічного індексу інфляції року, за результатами якого проводиться індексація, за формулою:

Формула

де І – середньорічний індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Коефіцієнт індексації на 1 січня 2000 року становить:
- до грошової оцінки сільськогосподарських угідь, проведеної станом на 01.07.1995 року – 2,07,
- до грошової оцінки земель в межах та за межами населених пунктів (крім земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.04.1996 року, – 2,04;
- до грошової оцінки земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведеної станом на 01.01.1997 року, – 1,20.

Коефіцієнти індексації за роками становлять: 1996 р. – 1,703, 1997 р. – 1,059, 1998 р. – 1,006, 1999 р. – 1,127, 2000 р. – 1,182.
Згідно з цією постановою та з урахуванням листа Державного комітету України по земельних ресурсах № 14-22-6/186 від 10.01.2002 р. грошову оцінку земель станом на 01.01.2002 р. необхідно індексувати на коефіцієнт 1.02 за 2001 рік, який розрахований виходячи із середньорічного індексу інфляції за 2001 рік 112,0%, відповідно до "Порядку проведення індексації грошової оцінки земель", затвердженого згаданою постановою Кабінету Міністрів України.
Враховуючи, що "Порядком проведення індексації грошової оцінки земель" встановлено єдиний порядок індексації грошової оцінки земель для забезпечення справляння земельного податку та орендної плати за землю у 2002 році, грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.01.1996 р., та грошова оцінка сільськогосподарських угідь, що проведена станом на 01.01.1996 p., підлягають індексації станом на 01.01.2002 р. за 1996-2001 роки на коефіцієнт 2,465, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік – 1,703, за 1997 рік – 1,059, за 1998 рік – 1,006, за 1999 рік – 1,127, за 2000 рік – 1,182 та за 2001 рік – 1,02.
У 2002 році індекс інфляції становив менше 10%, тому індексація не проводиться згідно з листом Держкомзему України № 14-22-6/167 від 14.01.2003р.