Довідкова та статистична інформація з географії

 1. Абсолютний мінімум температури повітря у Львівській області (1952-1968 pp.)
 2. Абсолютний мінімум температури повітря у Львові
 3. Абсолютний максимум температури повітря у Львівській області (1952-1968 pp.)
 4. Вантажообіг України за видами транспорту
 5. Викиди шкідливих речовин у повітря міст України
 6. Випуск книжок, журналів і газет українською та російською мовами
 7. Виробництво найважливіших видів промислової продукції в Україні
 8. Виробництво основних видів продукції у Львівській області
 9. Виробництво основних видів продукції у Львівській області за галузями господарства
 10. Виробництво продукції рослинництва за регіонами України
 11. Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні
 12. Виробництво товарів народного споживання у Львівській області
 13. Витрати води і модулі стоку річок Волинської області
 14. Вміст хімічних елементів у літосфері та грунті
 15. Водний стік річок України
 16. Геохронологічна таблиця
 17. Дати переходу середньодобової температури повітря у Львівській області через 0° 5° 10° 15°
 18. Динаміка кількості населення у містах України
 19. Динаміка чисельності населення Львівської області у 1857-1997 рр.
 20. Довжина берегових ліній континентів
 21. Довжина берегової лінії та протяжність берегів різних типів
 22. Довжина дуги паралелі в 1° на різних широтах
 23. Запаси і видобуток кам'яного вугілля у світі
 24. Запаси і видобуток нафти у світі
 25. Запаси і видобуток природного газу у світі
 26. Запаси води на земній кулі
 27. Заповідники і національні парки України
 28. Західна українська діаспора
 29. Земельні ресурси світу та їх частка по регіонах
 30. Зміна кількості населення України, 1960-2000 рік, тис. осіб
 31. Кількість адміністративно-територіальних одиниць в Україні за регіонами
 32. Кількість днів з середньою добовою температурою біля 0°С у м. Львів
 33. Кількість населення України в сучасних кордонах у різні роки (1600-2000)
 34. Кількість опадів у Волинській області
 35. Кількість опадів у Закарпатській області
 36. Кількість сонячних і похмурих днів у м. Луцьк за місяцями
 37. Кількість українців у світі і їх розміщення
 38. Календар природи (м. Львів)
 39. Календар природи Львівської області
 40. Календар природи міста Луцьк
 41. Канали України
 42. Кліматичні показники околиць м. Городок за 1945-1994 рр. (за Карпінським І. Б.)
 43. Класифікація грунтів за гранулометричним складом
 44. Класифікація елементарних грунтових частинок за Н.А.Качинським
 45. Класифікація підземних водних об'єктів
 46. Класифікація структурних агрегатів
 47. Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення України за регіонами
 48. Лісові ресурси світу
 49. Місце країн СНД у світі за обсягом ВНП на душу населення
 50. Місячні та річні суми сонячної радіації і середнє альбедо у м. Берегове Закарпатської області
 51. Максимальні температури повітря у Львові та містах Львівської області
 52. Мережа спостереження за станом підземних вод України
 53. Музеї Львівської області
 54. Найбільші зрошувальні системи України
 55. Найбільші карстові печери України
 56. Найбільші країни світу (за площею)
 57. Найбільші міста світу
 58. Найбільші міста України
 59. Найбільші озера материків світу
 60. Найбільші озера України і лимани
 61. Найбільші річки Городоцького району
 62. Найбільші річки світу
 63. Найбільші річки України
 64. Найбільші родовища нафти і газу в Україні
 65. Найвищі гірські вершини материків
 66. Найвищі гори Українських Карпат
 67. Найвищі точки Кримських гір
 68. Найвищі точки рівнинної частини України
 69. Найменш розвинуті країни світу
 70. Напрями вітру у Львові та кількість днів зі штилем
 71. Напрямки вітрів і кількість штилів у м. Луцьк
 72. Населення країн світу
 73. Національний склад населення України
 74. Національний склад населення України за регіонами
 75. Озера Волинської області
 76. Озера Закарпатської області
 77. Опади в пунктах спостереження України
 78. Основні водосховища України
 79. Основні групи озер України
 80. Основні джерела мінеральних вод Закарпатської області
 81. Основні етапи формування рельєфу Землі
 82. Параметри щільності орного шару основних грунтів України
 83. Пасажирообіг різних видів транспорту України
 84. Перший і останній мороз у Львові та тривалість безморозного періоду
 85. Планети Сонячної системи
 86. Площі і запаси лісів Львівської області (ДЛФ)
 87. Площі основних типів ґрунтів України, ступінь їхньої розораності
 88. Площа еродованих земель України
 89. Повторюваність вітрів різних напрямків і штилів у Закарпатській області за рік
 90. Поголів'я худоби і птиці в Україні та деяких європейських країнах
 91. Поголів'я худоби у Львівській області
 92. Показники ВВП на душу населення окремих регіонів світу
 93. Показники кліматичних елементів по м. Городок за 1965-1990 рр. (за Карпінським І. Б.)
 94. Показники радіоактивного забруднення країн цезієм-134, -137 і йодом-131
 95. Порівняльна таблиця різних систем індексації грунтових горизонтів
 96. Порівняння вітрових хвиль і цунамі
 97. Приморозки і тривалість безморозного періоду у Луцьку і Волинській області
 98. Продуктивність худоби і птиці у сільськогосподарських підприємствах України
 99. Протяжність залізничних та автомобільних шляхів у різних країнах
 100. Пункти спостережень гідрометеослужби України за річковими басейнами
 101. Ріки Волинської області, їх довжина і площа басейну
 102. Ріки Закарпатської області
 103. Ріки Львівської області, їх довжина і площа басейну
 104. Річковий стік областей України
 105. Родовища лікувальної грязі в Україні
 106. Розвиток рослинництва у деяких країнах світу
 107. Розподіл віруючих за основними релігіями світу
 108. Розподіл дітей і учнів за мовами виховання і навчання
 109. Розподіл залежних територій за частинами світу та метрополіями
 110. Розподіл земельного фонду України за власниками землі, землекористувачами та угіддями
 111. Розподіл продукції промисловості України за галузями
 112. Розподіл стоку річок Волинської області на протязі року
 113. Рослини і тварини Львівської області, занесені до Червоної книги України
 114. Світове виробництво кольорових металів
 115. Світове виробництво сталі
 116. Середні витрати води у ріках Львівської області
 117. Середні місячні і річні температури повітря у Львівській області
 118. Середній індекс людського розвитку окремих регіонів
 119. Середній річний водний баланс Землі
 120. Середня кількість опадів у Львові і містах Львівської області
 121. Середня місячна і річна кількість опадів у Луцьку і Волинській області
 122. Середня місячна і річна кількість опадів у Львівській області
 123. Середня місячна і річна температури повітря у містах Львівської області (°С)
 124. Середня місячна температура повітря у Луцьку і Волинській області
 125. Середня температура повітря у Волинській області
 126. Сніговий покрив на території Волинської області
 127. Соціально-економічні та економічні райони України
 128. Співвідношення швидкості і сили вітру
 129. Структура виробництва і прибутку Львівської області
 130. Структура земельних ресурсів України у розрізі областей
 131. Структура промисловості України
 132. Східна українська діаспора
 133. Таблиця натуральних значень тригонометричних величин
 134. Температура повітря в населених пунктах України
 135. Температура повітря Закарпатської області по основних метеостанціях
 136. Температура, атмосферний тиск, хмарність і опади у Львові, Києві і Харкові
 137. Теплота згоряння і коефіцієнти УОП різних видів палива
 138. Територія і населення України
 139. Терміни скресання та замерзання річок Волинської області
 140. Типи кліматів помірного поясу Землі
 141. Товарна структура експорту та імпорту України
 142. Умовні позначення та одиниці вимірювання в гідрології
 143. Урбанізація у деяких країнах, що розвиваються
 144. Фізико-хімічні властивості бурозему типового
 145. Характеристика груп озер України
 146. Частка зайнятих у сферах та галузях господарства України
 147. Частка країн різних типів у світовому господарстві
 148. Частка українців та росіян в населенні України та її областей
 149. Частка українців, які вважають рідною мовою українську
 150. Число днів у Львові з середньою добовою температурою в різних температурних інтервалах
 151. Швидкість вітру у Львові
 152. Шкала Бофорта для визначення сили вітру
 153. Шкала сили землетрусів