Зимове населення птахів на території Карпатського національного природного парку

В Українських Карпатах налічується 281 вид птахів – 80% орнітофауни України. Суворі умови високогір’я витримують не всі лише ті, які з великою майстерністю здобувають собі корм: дятли, синиці, дрозди, галки, зяблики, щиглики, рябчики, яструби, орли, сови.
На території Карпатського НПП в 12 природоохоронних науководослідних відділеннях проводяться спостереження за зимуючими видами птахів: яструб великий, яструб малий, снігур, хатній горобець, сорока, сойка, сіра ворона, крук, горіхівка, рябчик, синиця велика та інші. Спостереження за зимуючими птахами проводяться з в єдині дні зимового обліку УТОП з 2004 по 2008 рік. Спостереження проводяться з 10 до 12 години. У проведенні обліків приймають участь 50-60 спостерігачів. Дані спостережень кількісного та видового складу наведені на рисунках № 1-4.
Зима – це найкраща пора для обліку птахів. На результати спостережень – кількість птахів і різноманіття видів – може вплинути пора дня, в яку ви проводите спостереження. Загалом же, птахи більш активні вранці, коли займаються пошуками поживи після зимової ночі. Окрім того, на результати можуть впливати інші чинники, наприклад, погодні умови та наявність корму, але цей вплив не матиме вирішального значення, адже ми отримуємо дані від великої кількості учасників.
Велика кількість людей, які беруть участь у зимовому обліку, дозволяє отримати точні загальні результати. Протягом годинного спостереження одні учасники спостерігатимуть усього кількох видів птахів, натомість інші – багатьох, це врівноважить загальний результат і дасть чітку картину про чисельність і різноманіття зимових птахів у населених пунктах.
Результати зимового обліку – це зареєстровані дані про чисельність зимових популяцій птахів населених пунктів. Маючи дані за багато років, ми можемо простежити популяційні зміни серед загальнопоширених видів птахів, які інколи виявляються досить несподіваними.
Дикі птахи є чутливими індикаторами стану довкілля, тому результати обліків допомагають з’ясувати набагато більше, ніж просто їх чисельність. Якщо ми знатимемо про зниження чисельності певного виду, це допоможе вчасно вжити заходів для його збереження.

Рис. 1. Родина Яструбові Accipitridae
Рис. 2. Родина Воронові Corvidae
Рис. 3. Родина Горобцеві Passeridae
Рис. 4. Родина Синицеві Paridae

Мета зимового обліку – порахувати птахів, які мешкають узимку, щоб із року в рік мати можливість порівнювати чисельності популяцій птахів. Проаналізувавши всі надіслані анкети, ми отримуємо дані про чисельність птахів і різноманіття видів, яких можна спостерігати в певному регіоні.
Облік проводиться протягом однієї години. Обліковуються види та кількість побачених птахів. Наприкінці годинного обліку фіксують найбільшу кількість кожного виду птахів, яку одночасно спостерігали в будь-який час протягом цієї однієї години (не враховують птахів, що пролітають).
На території Карпатського національного природного парку під час спостережень за зимуючими видами птахів за останні 3 роки помітний невеликий зріст видового складу орнітофауни серед загальнопоширених видів, які наведені в рисунках 1-4.

V. Stephanyuk, V. Tymochko, I. Grytsyuk, K. Stephanyuk
WINTERING BIRDS IN THE TERRITORY OF THE CARPATHIAN NATIONAL NATURE PARK

The observations on the wintering bird species in the territory of Carpathian NNP are being realized. The results are sometimes rather unexpected.
Keywords: Carpathian National Nature Park, winter inventory, ornitofaune, researches, birds.