Внутрішні відмінності та міста Росії. Східний Сибір. Західний Сибір. Далекий Схід

Західний Сибір

Район охоплює Кемеровську, Новосибірську, Омську, Томську, Тюменську області, Алтайський край, Республіку Алтай. До складу Тюменської області входять Ханти-Мансійський і Ямало-Ненецький автономні округи.

Різноманітний природно-ресурсний потенціал забезпечує індустріально-аграрну спеціалізацію району. З мінеральних ресурсів в районі є паливно-енергетичні (нафта, газ, кам'яне вугілля, торф), рудні (залізні в Гірській Шорії, Кузнецькому Алатау, марганцеві, поліметалічні, титано-цинкові руди, нефеліни), будівельні матеріали. Район має значні водні та лісові ресурси.

Складні природні умови зумовили нерівномірність господарського освоєння території. Найкраще освоєні південні лісостепові та степові зони. Тут зосереджена велика частина міських поселень, найбільшими з яких є Новосибірськ, Омськ, Барнаул.

Основою економіки району є паливно-енергетичний комплекс (нафтова, газова, вугільна промисловість, теплоенергетика). В Кузбасі потужна металургійна база.

В районі дістало розвиток важке (енергетичне), гірниче, тракторне, судно- і верстатобудування, сільськогосподарське, точне, електро-, радіотехнічне машинобудування, устаткування для хімічної, лісової, деревообробної, легкої, харчової (борошномельно-круп'яна, м'ясна, маслоробна) промисловості.

Сільське господарство має рослинницько-тваринницький напрям. Рослинництво спеціалізується на вирощуванні зернових (ярої пшениці, жита, ячменю), технічних культур (льону, соняшнику, цукрових буряків), картоплі, овочів. Тваринництво представлене молочним, м'ясним скотарством, свинарством, птахівництвом, вівчарством, оленярством.

Внутрішні зв'язки району забезпечуються всіма видами транспорту. Провідна роль належить залізничному. Потужні нафто- та газопроводи зв'язують Західний Сибір з країнами Європи та країнами-сусідами. Район експортує продукцію паливно-енергетичного комплексу.

Східний Сибір

До району входять Іркутська, Читинська області, Красноярський край, Республіка Бурятія, Республіка Хакасія, Республіка Тува.

Територія Східного Сибіру дуже велика. Найбільш необжиті ділянки території тут сусідствують з великими містами. Найбільш освоєним у господарському відношенні й заселеним є південь району. Тут розташовані найбільші адміністративні, господарські, наукові та культурні центри: Красноярськ, Іркутськ, Улан-Уде.

Ця територія має потужний природно-ресурсний потенціал, особливо великі лісові і мінеральні, водні та гідроенергетичні ресурси. Мінеральні ресурси представлені покладами вугілля (Кансько-Ачинський, Іркутський, Мінусінський, Тунгуський басейни) та різноманітних руд (залізної, вольфрамо-молібденової, поліметалічних, золота, платини, алюмінієвої сировини та ін.). На основі цих запасів розвивається паливно-енергетичний комплекс. Галузями промислової спеціалізації Східного Сибіру є металургія (мідно-нікелева, алюмінієва, молібденова), важке (устаткування ч металургійної, лісової, добувної промисловості) і сільськогосподарське машинобудування, лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість.

Сільське господарство має тваринницько-рослинницький напрям. Південь спеціалізується на випуску продукції молочно-м'ясного скотарства, вирощуванні зернових, особливо ярої пшениці, північні райони – на оленярстві та рибальстві. Добре розвинуті приміські сільськогосподарські комплекси.

Транзитне положення Східного Сибіру зумовило наявність потужних зв'язків з сусідніми територіями, що здійснюються переважно залізничним, автомобільним та повітряним транспортом. Для північних районів велике значення має морський та річковий транспорт.

Далекий Схід

Регіон охоплює Хабаровський та Приморський краї, Амурську, Камчатську, Сахалінську, Магаданську області, Республіку Саха (Якутія), Корякський та Чукотський автономні округи, Єврейську автономну область.

Господарство району формувалося за умов унікальності його географічного положення та природно-ресурсного потенціалу. Приморське положення, близькість до країн Тихоокеанського басейну – з одного боку, віддаленість від основних економічних центрів Росії – з іншого, зумовили значний розвиток транспорту, що є одним з головних чинників розвитку економіки Далекого Сходу.

Спеціалізацію району визначають такі галузі промисловості, як кольорова металургія (особливо свинцево-цинкова та вольфрамо-молібденова галузі), машинобудування (судно- та верстатобудування енергетичне, сільськогосподарське, електротехнічне), лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, рибопромисловий комплекс.

Своєрідність природи зумовила відповідне сільськогосподарське виробництво. Район спеціалізується на вирощуванні рису, пшениці, сої, картоплі, овочів. Тваринництво має м'ясо-молочний напрям, розвиваючись на сприятливій кормовій базі.

Винятково вигідне транспортно-географічне положення Далекого Сходу відкриває для нього великі перспективи розвитку. Район забезпечує міжнародні економічні зв'язки Росії з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, має потужний транспортний комплекс, представлений насамперед морським, річковим, залізничним транспортом.

Територія Далекого Сходу дуже відмінна за природними умовами та ресурсами, розвитком господарства. Північ району з суворими природними умовами – слабо освоєна та рідко заселена. Як центри промисловості й культури велике значення мають міста Якутськ, Петропавловськ-Камчатський, Магадан.

Традиційні форми господарювання (оленярство, звіроводство та хутровий промисел, молочно-м'ясне скотарство) поєднуються тут з сучасними напрямами промислового розвитку: добувною (поліметалічні, олов'яні, ртутні, вольфрамові руди, золото, алмази, сурма), лісовою галузями. Основні сполучення здійснюються морським та повітряним транспортом.

Південь Далекого Сходу добре освоєний, розвинуте багатогалузеве господарство, що спирається на потужну ресурсну базу. Тут добувають вугілля, нафту, газ, поліметалічні, залізні руди, різні будівельні матеріали. Є значні лісові, земельні, водні та гідроенергетичні ресурси, велике значення мають біологічні ресурси моря.