Населення США

Населення

За кількістю жителів США поступаються лише Китаю та Індії, але значно відстають від них. Середня густота населення становить 28 чоловік на 1 км кв. Дуже слабо заселені Аляска (0,6 чоловіка на 1 км кв), а також Гірські штати і Великі рівнини. Високою є густота населення в місцях концентрації великих міст, де міські агломерації, зливаючись одна з одною, утворили гігантські мегалополіси.

Найбільша міська зона (Північно-східний мегалополіс, або Бос-Ваш) склалася на Атлантичному узбережжі між Бостоном і Вашингтоном, її протяжність — 960 км, площа — 130 тис. км кв, середня густота населення — 325 чоловік на 1 км кв. Тут зрослися чотири десятки агломерацій (метрополітенів) з населенням понад 42 млн чоловік. Серед метрополітенів такі гіганти, як Бостон, Нью-Йорк, Філадельфія, Балтімор і Вашингтон. Поступово складаються ще три мегалополіси:
1) в Каліфорнії — від Сан-Франциско через Лос-Анджелес до Сан-Дієґо;
2) в Приозер'ї — від Мілуокі через Чикаго і Клівленд до Піттсбурґа;
3) в штаті Техас — від Далласа-Форт-Уерта до Х'юстона.
Такі ж процеси можна спостерігати в районі Аппалачського Підмонта, у південно-східній Флориді і на узбережжі Ґалфу.

Демографічна ситуація в США є типовою для високорозвинених країн: низький природний приріст, переважання частки жінок у статевій структурі, «постаріння» населення, велика частка працюючих економічно самостійних жінок, знедрібнення сімей.

Специфічними для США є проблеми імміграції, формування американського етносу, характеру міських і позаміських територій.

США — найбагатша країна світу з дуже високим рівнем розвитку людини і рівнем її життя. Але соціальні протиріччя в цій країні більші й гостріші, ніж у високорозвинених країнах Західної Європи.

Нерідко вони забарвлені расовими та етнічними відмінностями. Згідно з офіційними даними, в 1995 р. 39 млн, або 15% американців жили поза «межею злиденності». Переважають серед них «бідні білі», але відносно гіршими є умови життя негрів та іспаномовних.

Як культурний регіон, США є молодим. У ньому синтезувались англійська мова і культура з культурною спадщиною переселенців з інших країн. За своїм характером це міська, стандартизована і технізована масова культура. Вирішальну роль в її становленні відіграли преса, радіо, кіно і телебачення, а також автомашина і нині комп'ютерна техніка. Сучасний вплив американської культури в світі дуже значний, але в інших країнах її сприймають не елітні, а середні верстви населення.

Міста США, порівнюючи зі Старим Світом, молоді. Характерні їхні риси: прямокутне планування, розмежування вулиць на житлові й торгові, наявність ділового центру — «даунтауна» або головної вулиці — «мейнстріт», торгових і розважальних центрів. У великих містах даунтауни — це величезні території, спеціалізовані за своїми функціями — адміністративною, діловою, торговою, розважальною. Забудова даунтаунів висотна. Чим більше місто, тим більше висотних будинків і тим вони вищі. Хмарочоси вже існують у багатьох країнах і на всіх континентах, але вперше вони з'явилися в США і довгий час були їх специфічною ознакою.

Міське розселення в США пережило в другій половині XX ст. швидкий процес субурбанізації, або втечі в передмістя. Суть цього явища полягала в швидкому переміщенні населення і робочих місць з офіційних меж міста в передмістя. Зараз у передмістях живе 2/5 американців і зосереджена така ж частка робочих місць. Субурбанізація мала й свої соціальні наслідки. В передмістя переселялись тільки заможні сім'ї. Це «одноповерхова Америка», дуже благополучна за своїм виглядом і достатком. На противагу цьому внутрішні зони офіційних міст, між даунтауном та передмістям, з їх багатоповерховими кам'яними будинками, хаотичним переплетінням селитебних, виробничих, транспортних і складських територій перетворилися на осередки бідних верств населення: «бідних білих», негрів та іспаномовних. Частка негрів та іспаномовних у Нью-Йорку, Балтіморі, Вашингтоні, Детройті, Чикаго, Сент-Луїсі, Х'юстоні і Лос-Анджелесі в їх офіційних межах коливається від 45 до 75%. Внутрішні зони великих міст заслужили в США славу районів негрів, соціальних і расових конфліктів, злочинності та корупції.

Згідно з реаліями субурбанізації сучасні міські утворення в США поділяються на три типи: сіті, метрополітенський статистичний ареал (МСА) і консолідований MCA (KMCA). Сіті — це місто в його офіційних межах. Метрополітен — сіті з його передмістями, тобто те ж саме, що агломерація. Консолідований метрополітен — це два або більше метрополітенів, що зрослися.

Відповісти на запитання, скільки населення в тому чи іншому місті, — непросто. Так, власне Нью-Йорк — це 7,3 млн чоловік, метрополітен Нью-Йорка — 8,6, а консолідований метрополітен Нью-Йорка — це 19,6 млн чоловік. Для Чикаго, відповідно, 2,8, 7,7 та 8,5, для Лос-Анджелеса — 3,5, 9,1 та 15,3 млн чоловік. Якщо орієнтуватися на офіційні межі, то в США дев'ять міст-мільйонерів. Якщо ж враховувати фактичний стан, то метрополітенів-мільйонерів 53 і їх кількість зростає. Чимало метрополітенів перетнули кордони двох, а то й трьох штатів. Деякі носять подвійну, а то й потрійну назву, яка включає назви головних ядер, що злилися. Часто назви маленьких, але всесвітньо відомих міст важко знайти на карті. Вони зберігають свою назву та офіційний статус сіті, але давно вже інтегровані в метрополітени. Так, Кембридж, в якому знаходяться Гарвардський університет і Массачусетський технологічний інститут, є нічим іншим, як одним з передмість Бостона і являє з ним одне ціле.

Містами в США вважаються всі населені пункти, в яких проживає понад 2500 чоловік, всі інші — сільськими. За таких умов 3/4 американців класифікуються як міські жителі і 1/4 (62 млн чоловік в 1990 р.) — як сільські. Серед останніх лише 5 млн живуть на фермах (фермерське населення невпинно зменшується, 50 років тому на фермах жило 30 млн чоловік), решта живе в компактних поселеннях, працює не в сільському господарстві, а у вторинній чи третинній сферах, має міські побутові умови і веде міський спосіб життя. Це теж переважно «біла», одноповерхова і благополучна Америка. Чисельність її населення не зменшується, а навпаки, зростає за рахунок міграції з метрополітенів. За таких умов поняття «сільська місцевість», «сільські населені пункти» і «сільські жителі» значною мірою втратили в США свій сенс. Фактично населення поділяється на метрополітенське, позаметрополітенське і фермерське.