Структура промисловості України

Структура промисловості України за часткою зайнятих і часткою в загальному обсязі промислової продукції (у %)
Галузі та міжгалузеві комплекси Частка зайнятих Частка в загальному обсязі промислової продукції
1990 р. 1999 р. 1990 р. 1999 р.
Важка промисловість 78,7 76,5 64,5 78,6
у тому числі МГК:
паливно-енергетичний 11,2 16,3 8,9 27,7
металургійний 6,3 10.9 12,1 26,0
машинобудівний 42.1 34,1 30,7 13,8
хіміко-індустріальний і лісовиробничий 8,8 8,8 8,9 7,4
промисловість будівельних матеріалів 6,3 6,4 3,9 3,7
Легка промисловість 21,3 23,5 35,5 21,4
у тому числі:
легка промисловість 10,5 6,5 10,8 1,4
харчова промисловість 9,6 15,0 18,6 15,2
інші галузі 1,2 2,0 6,1 4,8
Вся промисловість 100 100 100 100