Структура промисловості України

Структура промисловості України за часткою зайнятих і часткою в загальному обсязі промислової продукції (у %)
Галузі та міжгалузеві комплекси Частка зайнятих Частка в загальному обсязі промислової продукції
1990 р. 1999 р. 1990 р. 1999 р.
Важка промисловість 78,7 76,5 64,5 78,6
у тому числі МГК:
паливно-енергетичний 11,2 16,3 8,9 27,7
металургійний 6,3 10.9 12,1 26,0
машинобудівний 42.1 34,1 30,7 13,8
хіміко-індустріальний і лісовиробничий 8,8 8,8 8,9 7,4
промисловість будівельних матеріалів 6,3 6,4 3,9 3,7
Легка промисловість 21,3 23,5 35,5 21,4
у тому числі:
легка промисловість 10,5 6,5 10,8 1,4
харчова промисловість 9,6 15,0 18,6 15,2
інші галузі 1,2 2,0 6,1 4,8
Вся промисловість 100 100 100 100
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.