Товарна структура експорту та імпорту України

Товарна структура експорту та імпорту України за 1999 рік за галузями господарства і міжгалузевими комплексами
Види продукції за галузями та МГК Експорт (%) Імпорт (%)
Вся продукція 100 100
Мінеральна сировина (руди, вугілля, нафта, газ) 10,1 47,3
Метали, сплави, прокат 42,1 4,8
Машини і устаткування 11,5 17,5
Продукція хіміко-індустріального комплексу 11,0 11,0
Сировина і вироби лісової та целюлозно-паперової промисловості 2,0 2,5
Продукція легкої промисловості 3,9 2,9
Продукція вироблена в АПК:
рослинництвом 6,2 1,6
тваринництвом 2,4 1,6
харчовою промисловістю 2,6 3,7
Інші види продукції 8,2 7,1
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.