Зміна кількості населення України, 1960-2000 рік, тис. осіб