Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення України за регіонами