Розподіл продукції промисловості України за галузями