Класифікація структурних агрегатів

Класифікація структурних агрегатів (за С.О.Захаровим)
РідВидРозмір, мм
назваознаки
1 тип. Кубоподібна – рівномірний розвиток агрегатів по трьох осях
1. Брилиста Неправильна форма і нерівна поверхня 1. Крупнобрилиста >100
2.Дрібнобрилиста 100-10
2. Грудкувата Неправильна округла форма, нерівні округлі і жорсткі поверхні розлому, грані не виражені 3. Крупногрудкувата 100-30
4.Грудкувата 30-10
5.Дрібногрудкувата 10-2,5
6. Пилувата <2,5
3. Горіхувата Майже правильна форма, грані добре виражені, поверхня рівна, ребра гострі 7.Крупногоріхувата >10
8.Горіхувата 10-7
9.Дрібногоріхувата 7-5
4. 3ерниста    Майже правильна форма, інколи – округла з вираженими гранями або жорсткими і матовими, або гладкими й блискучими 10.Крупнозерниста 5-3
11. Зерниста 3-1
12. Дрібнозерниста (порохувата) 1-0,5
II тип. Призмоподібна – розвиток агрегатів переважно по вертикальній осі
5.Стовпоподібна Відмінності слабо оформлені, з нерівними гранями и заокругленими ребрами 13.Крупностовпоподібна >50
14.Стовпоподібна 50-30
15.Дрібностовпоподібна <30
6. Стовпчаста   Правильної форми з добре вираженими вертикальними гранями, округлою верхньою основою і плоскою нижньою Іб.Крупностовпчаста 50-30
17. Дрібностовпчаста <30
7. Призматична Грані добре виражені з рівною глянцюватою поверхнею 18.Крупнопризматична 50-30
19.Призматична 30-10
20.Дрібнопризматична 10-5
21.Тонкопризматична <5
22.Олівцева (при довжині > 50 мм) <10
ІІІ тип. Плитоподібна – розвиток агрегатів переважно по горизонтальній осі
8. Плитчаста Досить розвинуті "поверхні спайності" по горизонталі 23. Сланцювата >5
24. Плитчаста 5-3
25.Пластинчата 3-1
26. Листова <1
9. Лускувата Порівняно невеликі горизонтальні "площини спайності" й часто гострі грані 27. Шкаралупувата >3
28. Груболускувата 3-1
29. Дрібнолускувата <1