Класифікація грунтів за гранулометричним складом

Класифікація грунтів і порід за гранулометричним складом (за Н.А.Качинським)
Назва грунту за гранулометричним складомВміст фізичної глини (частинок, менших 0.01 мм)
грунти
підзолистого типу грунтоутворення (не насичені основами)степового типу грунтоутворення, чорноземи, жовтоземи, дернові, пустельнісолонці й сильно-солонцюваті
Пісок пухкий 0-5 0-5 0-5
Пісок зв'язний 5-10 5-10 5-10
Супісок 10-20 10-20 10-15
Суглинок легкий 20-30 20-30 15-20
Суглинок середній 30-40 30-45 20-30
Суглинок важкий 40-50 45-60 30-40
Глина легка 50-65 60-75 40-50
Глина середня 65-80 75-85 50-65
Глина важка 80-100 85-100 65-100

Детальніше про гранулометричний склад грунту.