Структура земельних ресурсів України у розрізі областей