Розвиток рослинництва у деяких країнах світу

Розвиток рослинництва у деяких країнах світу станом на 1995 рік, зокрема використання техніки, мінеральних добрив та врожайність пшениці
Країна Кількість тракторів на 1000 га орної землі Кількість мінеральних добрив на 1 га ріллі, кг Урожайність пшениці, ц/га
Розвинуті країни
США 25,6 45 24,1
Нідерланди 217,4 266 88,5
Японія 476,2 355 36,2
Країни з перехідною економікою
Україна 12,5 32 30,9
Угорщина 8,9 32 43,0
Країни, що розвиваються
Мексика 7,4 18 41,9
Бразилія 10,4 15 17,0
Нігерія 0,4 7 17,0