Місце країн СНД у світі за обсягом ВНП на душу населення