Частка країн різних типів у світовому господарстві