Світове виробництво кольорових металів

Обсяги виробництва основних кольорових металів у світі у 1999 році (млн. тонн)
Метали Обсяги виробництва (у млн. т)
Алюміній первинний 23,3
Мідь рафінована 14,3
Свинець рафінований 6,0
Цинк у виливанках 8,0
Олово рафіноване 0,3
Нікель рафінований 1,1