Показники ВВП на душу населення окремих регіонів світу

Показники ВВП на душу населення окремих регіонів світу у % до відповідного показника передової країни*
Регіони 1870 р. 1900 р. 1913 р. 1950 р. 1973 р. 2000 р.
Західна Європа 64,7 67,3 69,8 53,5 74,0 74,1
Австралія, Нова Зеландія, Канада, США 74,8 87,6 98,7 96,7 96,8 96,5
Центральна Європа 35,9 25,1 38,2 23,9 30,9 13,3
Країни СНД 31,4 26,5 28,0 29,6 36,5 16,6
Латинська Америка 23,3 23,4 27,1 26,0 26,4 20,1
Азія (без Японії та Китаю) 19,0 14,4 13,7 7,8 8,6 8,3
Китай 16,0 14,2 13,0 6,4 7,1 23,0
Японія 22,7 24,7 25,1 19,6 55,3 75,6
Африка 14,7 10,9 10,8 8,7 7,9 4,8
Світ у цілому 27,4 27,5 29,0 22,3 24,8 21,9

* У 1870 р. та у 1900 р. передовою була Великобританія, потім США.