Умовні позначення та одиниці вимірювання в гідрології

Умовні позначення та розмірність основних характеристик, які використовують при гідрологічних розрахунках
Назва характеристики Позначення Одиниці вимірювання Точність визначення
Абсолютна вологість повітря е мб 0,1
Абсолютна шорохуватість ? -  
Витрата води Q л/с, м3 До трьох значущих цифр Q < 1 м3/с і до двох значущих цифр при Q > 1 м3/с але не точніше 0,001 м3
Витрата підземних вод Qпідз л/с, м3 Те саме
Витрата завислих наносів Rо кг/с До двох значущих цифр
Запаси вологи ? мм 1
Змочений периметр Р м 0.1
Довгота ? °? 1°1?
Гідравлічний радіус R м до 0,01 м при R < 4.99
Глибина річки в точці h м до 0,01 м при h < 4.99
Глибина річки середня hсер м до 0,01 м при h < 4.99
Глибина річки максимальна hmах м до 0,01 м при h > 4.99
Довжина річки L км 0,1; 1
Випаровування із суші Е мм 1
Випаровування із водної поверхні Ев мм 1
Коефіцієнт асиметрії гідрологічної характеристики Сs - 0,01
Коефіцієнт варіації гідрологічної характеристики Cv - 0,01
Коефіцієнт кореляції r - ±0.01
Коефіцієнт Шезі потоку С м0,5 0,1
Модуль стоку води М
q
л/(с·км2)
м3/(с·км2)
0,01; 0,1; 1
0,1; 1
Модуль підземного стоку Мпідз л/(с·км2) 0,01; 0,1; 1
Мутність ? г/м3 0,1
Об'єм стоку води W м3/рік; м3/добу 0,1·106; 1·106
Об'єм стоку наносів Рr т/рік 0,1·106; 1·106
Відносна вологість r % 1
Опади X мм 1
Площа басейну (водозбору) F км2 Дві або три значущі цифри
Площа водного перерізу ? м2 До трьох значущих цифр, але не точніше 0,01
Похил І Дві значущі цифри, але не точніше 0,001
Радіаційний баланс R ккал/см2·рік 1
Рівень води над нулем графіка   см 1
Рівень води в абсолютних відмітках   м абс. 0,001 і 0,01
Температура води tв °С 0,001; 0,01; 0,1
Температура повітря tпов °С 0,1; 0,5
Час t с 1
Число Фруда Fr   0,1
Шар річного стоку ? мм До двох, трьох значущих цифр
Швидкість вітру u м/с 0,1
Швидкість течії ? м/с До трьох значущих цифр, але не точніше 0,01 м/с
Ширина ріки В м До трьох значущих цифр, але не точніше 0,1 м