Фізико-хімічні властивості бурозему типового

Фізико-хімічні властивості типового бурозему та їх зміна з глибиною (за І. М. Гоголєвим, 1965)
Район Глибина, м Гумус, % рН Обмінні катіони Гідро­літична кислот­ність Ступінь насичення основами, % Обмінна кислотність
водної витяжки сольової витяжки м·екв. на Са 100 г грунту за­гальна зумовлена іонами
Тур­ківський 0-9 4,99 5,20 4,3 5,55 2,96 8,41 50,3 1,86 1,87
10-20 2,72 5,16 4,0 4,10 2,58 8,84 43,0 2,94 2,88
25-35 1,77 5,45 4,1 4,10 2,24 7,43 43,1 2,66 2,61
40-50 1,05 5,15 4,1 5,50 1,85 5,99 49,8 1,92 1,90
55-65 0,60 5,80 4,3 9,97 2,42 3,59 68,8 0,99 0,96
65-75   5,90 4,5   3,92 2,28 85,5 0,17 0,15