Кількість населення України в сучасних кордонах у різні роки (1600-2000)

Динаміка чисельності населення України в її сучасних кордонах за період з 1600 по 2000 роки (у мільйонах осіб)
Роки Населення
1600 5,2
1800 7,9
1850 12,1
1913 35,2
1922 26,0
1941 41,9
1959 41,9
1970 47,1
1979 49,8
1989 51,7
1991 51,9
1993 52,2
1994 52,1
1998 50,5
2000 49,7