Частка зайнятих у сферах та галузях господарства України

Динаміка співвідношення частки зайнятих у всіх сферах та галузях національного господарства України (у %) за період з 1960 по 2000 роки
Сфери та галузі 1960 1970 1980 1990 1999
У галузях економіки разом: 100,0 100,0 100,0 100,0 86,2
Виробнича сфера 85,7 80,0 76,0 73,8 59,7
у тому числі:
промисловість і будівництво 28,9 36,2 38,8 40,2 24,3
сільське і лісове господарство 46,7 30,6 22,9 20,1 22,5
транспорт і зв'язок 5,9 7,6 8,2 7,0 6,0
Сфера послуг 14,3 20,0 24,0 26,2 26,5
у тому числі:
соціальні галузі 9,5 13,4 15,7 17,6 16,5
В інших сферах економ, діяльності 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.