Гілецький Й.P.
Географія України

Промислові сфери та виробнича структура АПК

§ 27. Промислові сфери та виробнича структура АПК

Питання для повторення

  1. Якою сферою АПК є сільське господарство?
  2. Які ще сфери входять до агропромислового комплексу?
  3. Яку роль вони відіграють в АПК?

Переробна сфера

Друга важлива сфера АПК займається переробкою сільськогосподарської продукції. До неї належать деякі галузі легкої промисловості: первинна переробка вовни, льону та інших волокнистих культур, виробництво шкіри. Основною галуззю переробної сфери є харчова промисловість, якій належить понад 30% загального обсягу продукції АПК, а серед галузей промисловості вона поступається тільки паливно-енергетичному та металургійному комплексам, даючи близько 15% промислової продукції.

Харчова промисловість

Вона об'єднує близько 40 галузей, які виробляють продукти харчування, а також мило, тютюнові вироби. В основному підприємства галузі переробляють сільськогосподарську сировину, а також добувають кухонну сіль, мінеральні води (рис. 35).

Галузевий склад харчової промисловості
Рис. 35. Галузевий склад харчової промисловості

Основними галузями, що використовують продукцію рослинництва в Україні, є цукрова, олійна, плодоовочева, борошномельна. Тваринницьку сировину переробляють м'ясна та молочна галузі промисловості. Важливе значення має рибна промисловість. Харчова промисловість має тісні зв'язки з сільським господарством не тільки тому, що використовує сировину, але й постачає тваринництву комбікорми. Характерною особливістю галузі є збільшення частки сільськогосподарської продукції, що проходить промислову переробку. Виробничі особливості харчової промисловості зумовлюють те, що визначальну роль для розміщення підприємств галузі має сировина і споживач. Окремі підгалузі за факторами розміщення можна об'єднати утри групи. До першої — необхідно віднести ті, які тяжіють до сировини (цукрова, олійна, рибна, спиртова, маслопереробна). Це зумовлюється тим, що вони використовують малотранспортабельну сировину, що швидко псується, а також ту, яку споживають у великій кількості. Наприклад, для виробництва 1 т цукру-піску потрібно 7 т буряків. Галузі, в яких затрати на перевезення готової продукції більші, ніж на транспортування сировини, орієнтуються на споживача і розміщуються в місцях великого скупчення населення (хлібопекарська, кондитерська, пивоварна, винно-горілчана та інші). М'ясна, борошномельна, тютюнова галузі мають подвійну орієнтацію: на сировину і на споживача.

Підприємства борошномельної промисловості зосереджені у великих містах (Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську та ін.), тобто орієнтуються на споживача і транспортні шляхи. Борошно використовується у хлібопекарській, макаронній, кондитерській галузях, для розміщення яких також вирішальне значення має наявність споживача.

Важливе місце у комплексі харчової індустрії має цукрова промисловість. В Україні сформувався один з найбільших у світі районів виробництва і переробки цукрових буряків. Підприємства цукрової промисловості розміщені переважно в лісостеповій зоні і суміжних з нею північних степових районах. Серед них понад 190 цукрових і близько 10 рафінадних заводів. Найбільша кількість підприємств цукрової промисловості у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській і Полтавській областях.

Олійно-жирова промисловість виробляє і переробляє рослинні жири та пов'язані з ними продукти. Близько 90% олії отримують з соняшника. З одного кілограма насіння її можна отримати близько 400 г. Тому підприємства галузі розміщені в основному в районах вирощування соняшника. Найбільше їх у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях. Серед підприємств галузі близько 30 олійно-жирових комбінатів і заводів, а також понад 400 цехів.

Базою для розвитку плодоовочевої промисловості є овочівництво і плодівництво. Основними районами її розвитку є південні області (Одеська, Миколаївська, Херсонська), а також подільські (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області) та Закарпаття. У Херсонській області, Криму та Закарпатті розвинута також виноробна промисловість.

М'ясна промисловість забезпечує населення свіжим та мороженим м'ясом, напівфабрикатами, готовими виробами. За вартістю виробленої продукції ця галузь посідає перше місце у харчовій промисловості. У великих містах розміщені м'ясокомбінати, в яких комплексно переробляється продукція тваринництва. Однак, необхідно більше наближати підприємства до районів розвинутого тваринництва, щоб уникнути далеких перевезень живих тварин.

Молочна промисловість виробляє масло, сир, молочні консерви, сухе, жирне і знежирене молоко. За вартістю продукції у харчовій промисловості України вона займає третє місце після м'ясної і цукрової. Підприємства, які спеціалізуються на випуску фасованого молока, сметани, вершків розміщуються переважно у містах, а виробництво масла, сиру, консервованого молока має сировинну орієнтацію.

Рибна промисловість переробляє, передусім, морську і океанічну рибу, а також частково — річкову. Сировинною базою для рибної промисловості є середня та південна Атлантика, Індійський океан та південно-східна частина Тихого океану, Азовсько-Чорноморський басейн, внутрішні водойми. Переробка риби здійснюється на суднах-заводах, а також на рибопереробних комбінатах у великих портових містах.

Виробництво засобів виробництва для АПК

До цієї сфери належать галузі машинобудування, що виробляють сільськогосподарську техніку, устаткування для тваринницьких ферм, підприємств харчової та легкої промисловості. Сюди входять і галузі хімічної індустрії, що виготовляють мінеральні добрива, отрутохімікати та засоби захисту рослин. Великі підприємства, що виробляють мінеральні добрива і засоби хімічного захисту рослин розміщені в Сєвєродонецьку, Черкасах, Одесі, Рівному, Сумах, Калуші, Вінниці.

В Україні налагоджено виробництво тракторів і запчастин до них. Сільськогосподарську техніку випускають у Кіровограді, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Олександрії, Херсоні, Хмельницькому, Тернополі, Львові та інших містах. Найбільші центри виробництва устаткування для харчової промисловості — Біла Церква, Умань, Ніжин.

Виробнича інфраструктура

Здійснюючи заготівлю, транспортування, зберігання й реалізацію сільськогосподарської продукції, ця сфера зв'язує всі ланки АПК в єдине ціле. Під заготівлею розуміють установи, що організовують і здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції у колективних та індивідуальних власників, щоб у подальшому її використовувати для забезпечення потреб населення, промислових підприємств, а також створення резервів. Важливою функцією виробничої інфраструктури є зберігання заготовленої продукції. Різні її види потребують певних умов. Так зерно потребує просушування і очищення, а тому зберігається в елеваторах — залізобетонних спорудах, що мають спеціальні пристосування. М'ясні і молочні продукти зберігаються в холодильних камерах і т. ін.

Відповідно і для транспортування, тобто перевезення різних видів продукції рослинництва і тваринництва, необхідні спеціалізовані види транспорту: молоковози, рефрижератори (засоби транспорту з холодильними камерами). Торгівля забезпечує просування товарів з виробництва до споживача. Продовольчі товари реалізуються і в громадському харчуванні (їдальні, кафе, ресторани). Розміщення підприємств торгівлі і громадського харчування тісно пов'язані з особливостями розселення.

Проблеми й перспективи розвитку

Основними проблемами галузей, що переробляють продукцію АПК, є недостатні виробничі потужності. Тому, часто, вирощену в сільському господарстві продукцію неможливо вчасно переробити. Значні втрати є і в процесі переробки, оскільки устаткування багатьох підприємств застарілі і недосконалі. Втрачається багато під час транспортування й зберігання. В цілому тільки 3/5 виробленої сільськогосподарської продукції надходить до споживача. Через високу собівартість виробництва продукції значна частина підприємств не працює, а зібрана сільськогосподарська сировина вивозиться в інші країни.

Отже, необхідно провести реконструкцію і технологічну модернізацію виробничих потужностей підприємств харчової і легкої галузей промисловості, сільськогосподарського машинобудування, виробничої інфраструктури.

Питання для закріплення знань

  1. Які особливості галузевого складу харчової промисловості?
  2. Які чинники визначають розміщення підприємств харчової індустрії і чому?
  3. Яка географія основних галузей харчової промисловості?
  4. Які загальні риси розвитку виробництва та виробничої інфраструктури АПК?

Практичні завдання

  1. Накресліть у зошитах схему міжгалузевих зв'язків харчової промисловості.
  2. Обгрунтуйте фактори розміщення підприємств харчової промисловості у чотирьох великих промислових центрах.