Країни світу | Географія - пізнавальний сайт

Наша планета зачаровує своєю різноманітністю. Вона проявляється у всьому. Безкрайні рівнинні простори вкритті травою змінюються хвилястими пагорбами, які переростають у скелясті гори, а ті зникають у безмежних водних просторах. Мільйони різних організмів населяють землю. Усі люди різні, так чи інакше відрізняються зовнішністю, характером. Так само проявляються відмінності між способом життя, традиціями у різних країнах світу.

Країна — визначена територія, що становить єдність з погляду історії, природних умов, населення (спільноти людей, що проживають на цій території) тощо. Інколи термін вживається як синонім терміну держава. У світі існує 193 країни-держави.

Саме тому авторами пізнавального сайту «Географія» було прийнято рішення створити окремий розділ «Країни світу». Тут ви зможете загальну інформацію про країни, їх державний та адміністративний устрій, фінансові системи, характеристику населення та господарства (промисловості, транспорту, сільського господарства та третинного сектору), визначні та цікаві місця. Цікавої вам подорожі!