Статті з географії

У нас розміщені такі статті з географії:

 1. Афанасьев С.О., Летицька О.М. Загальна характеристика донних угруповань верхів'я річки Прут
 2. Белей Л.М., Годованець B.I., Федорчук Н.М. Моніторинг структури і продуктивності лісів верхнього Пруту
 3. Белей Л.М., Годованець В.І., Лазарович Р.В. Масові вітровали у водоохоронних лісах верхнього Пруту
 4. Белей Л.М., Годованець В.І., Тимчук О.В. Вертикальна зональність лісів верхнього Пруту
 5. Березяк В. Ландшафтно-моніторингові дослідження у верхів’ї Прута
 6. Войтків П.С. Морфологічна будова буроземів смерекових пралісів Чорногори
 7. Гнатяк І.С. Дослідження морфодинаміки пішохідного мікрорельєфу в околицях Чорногірського географічного стаціонару
 8. Гриневецький В.Т., Голубцов О.Г., Чехній В.М. Напрями та перспективи комплексних географічних стаціонарних досліджень (на прикладі Димерського КГС)
 9. Грицюк І.В., Стефанюк В.Ю., Стефанюк Х.Б., Тимочко В.Б. Поширення рідкісних представників герпетофауни на території Карпатського НПП
 10. Грицюк М.Г. Дослідження залежності інтенсивності водної ерозії від стоку завислих наносів у басейні верхнього Прута
 11. Гулейкова Л.В. Планктонна фауна верхів'я річки Прут
 12. Зінько Ю.В., Гнатяк І.С. Еколого-географічні проблеми функціонування туристичних шляхів у верхів’ї річки Прут
 13. Загульська О.Б. Вплив абіотичних чинників на приріст підросту ялини в природних комплексах околиць Чорногірського географічного стаціонару
 14. Козак Г., Козак I. Дерево як культурологічний об’єкт природоохоронної діяльності
 15. Корчемлюк M.В. Комплексні оцінки якості води верхів’я ріки Прут
 16. Косило Л.С. Вода в житті гуцулів: вірування звичаї, обряди
 17. Костів Л., Матвіїв В., Рожко І., Кулачковський Р. Гідротехнічне будівництво у верхів’ях Прута і Черемоша
 18. Костів Л.Я. Гідрологічні режими верхів'я Прута
 19. Круглов І., Проць Б., Башта А.-Т., Вовк О., Орлов О., Різун В. Басейн витоків річки Прут як водно-болотне угіддя міжнародного значення
 20. Кружиліна С.В., Мрук А.І., Діденко О.В. Макрозообентос річок басейну верхньої течії р.Прут, як кормова база струмкової форелі
 21. Лучка P.B. Зміна ландшафтної структури полонинського високогір'я Чорногори внаслідок випасного і кошарного використання
 22. Марчук В.М., Бельмега А.В. Стан охорони природи у верхів’ї річки Прут
 23. Мельник А.В. Ландшафтне картографування гірських територій для цілей пішохідного туризму (на прикладі масиву Чорногора в Карпатах)
 24. Мотрук M.B., Тимчук О.В. Фенологічні спостереження природних екосистем у верхів'ї річки Прута
 25. Муха Б.П. Дух часу, державного устрою і дослідників Чорногори
 26. Нєвєнченко A. I. Сучасні екологічні проблеми екосистем верхів’я ріки Прут
 27. Олещенко А.В. Карпатський національний природний парк, як перспективний елемент всесвітньої мережі біосферних заповідників
 28. Олещенко В.І. Організаційно-правові механізми посилення ролі стаціонарних фізико-географічних досліджень у науковому та інформаційному забезпеченні управління та збереження довкілля
 29. Петлін В. М. З історії наукових досліджень чорногірського географічного стаціонару
 30. Петлін В.М. Функціонування морфологічних складових Чорногірського ландшафт
 31. Петращук Я.В., Тимчук Я.Я. Кліматичні умови північно-східних макросхилів Чорногори
 32. Приходько М.М. Інтегральне управління природнимиресурсами — основа раціонального природокористування і охорони екосистем у верхів’ї ріки Прут
 33. Проданюк О.Ю., Гнатяк І.С. Туристичні і рекреаційні можливості околиць хребта Чорногора в зимовий період
 34. Романів А.С., Токар О.І. Природні передумови проектування пішохідних спортивних категорійних походів в межах гірського масиву Чорногора
 35. Савка Г. Можливості застосування комп'ютерних технологій у польових ландшафтних дослідженнях
 36. Савка Г.С., Березяк В.М., Ціцяла Т.Р. ГІС верхів'я Прута
 37. Скиба С., Позняк С. Грунти масиву Чорногора
 38. Стефанюк В.Ю., Тимочко В.Б., Грицюк І.В., Стефанюк Х.Б. Зимове населення птахів на території Карпатського національного природного парку
 39. Стефанюк Х.Б., Стефанюк В.Ю., Грицюк І.В. Поширення наземної малакофауни на території Карпатського національного природного парку
 40. Стойко С.М. Можливий вплив глобального потепління на динамічні тенденції висотних лісових поясів у Карпатах
 41. Тимочко В.Б., Стефанюк В.Ю., Грицюк І.В. Мезофауна безхребетних високогір'я Карпатського національного природного парку
 42. Тимчук О. В., Мотрук М. В. Сучасний стан ценопопуляцій раритетних видів рослин Карпатського НПП
 43. Тимчук Я.Я. Ерозійні процеси на туристичних маршрутах на г.Говерла
 44. Федірко О.М. Деякі підсумки та перспективи ландшафтного вивчення Чорногори
 45. Федорчук Н.М., Белей Л.М. Вплив антропогенного пресу на рослинність Карпатського національного природного парку
 46. Шушняк В.М. Сучасні рельєфотвірні процеси на горі Говерла