Природні передумови проектування пішохідних спортивних категорійних походів в межах гірського масиву Чорногора

Важливим завданням сьогодення є ґрунтовний аналіз функціонуючих та проектування нових туристичних маршрутів, внесення коректив щодо їх категоризації. Основою для визначення категорії маршруту, його складності повинні виступати, насамперед, ландшафтні особливості території. Особливе місце в системі туристичних маршрутів Карпат посідає гірський масив Чорногора, природні комплекси якого сприятливі для проектування спортивних категорійних походів, а окремі елементи рельєфу визначають технічну складність.

Ключові слова: категорійний похід, природно-територіальні комплекси, рекреація, локальні та протяжні природні перешкоди.

Проектування спортивних категорійних пішохідних маршрутів на території Українських Карпат є актуальним питанням, що стоїть перед Федерацією спортивного туризму в Україні на сучасному етапі. Згідно нормативних документів щодо організації категорійних пішохідних походів радянських часів, в Карпатах максимально проводилися походи 2 категорії складності (к.с). З метою розвитку туризму в інших гірських системах колишнього Союзу, запровадження походів вищих категорій в Карпатах було неможливим. Одним із аргументів, що наводився тодішнім керівництвом з розвитку пішохідного спортивного туризму — доступність Карпатського регіону. Зважаючи на економічні чинники, за роки незалежності України, вартість походу територією Російської Федерації та інших держав значно зросла, і в переважної більшості туристів-спортсменів України виникли проблеми з проведенням більш складних категорійних походів, а отже і можливістю підвищення власного кваліфікаційного рівня. Про те, як показує практика, окремі туристичні маршрути Українських Карпат є технічно не менш складні ніж походи 3-4 категорії в межах Уралу, Таймиру, Камчатки. Особливо це стосується зимового періоду та міжсезоння.

Нагальним завданням сьогодення є ґрунтовний аналіз функціонуючих та проектування нових туристичних маршрутів, внесення коректив щодо їх категоризації. Основою для визначення категорії маршруту, його складності повинні виступати, насамперед, ландшафтні особливості території, а не політичні, соціальні чи інші аспекти. Незважаючи на значну кількість публікацій присвячених дослідженню рекреаційного потенціалу Українських Карпат та їх окремих регіонів (Ж.І. Бучко, С.В. Дутчак, В.П. Жук, Ю.В. Зінько, B.C. Кравців, CM. Шепетюк), тільки в працях окремих авторів (зокрема І.М. Рожко) розглядаються питання розвитку спортивного туризму та організації категорійних походів.

Особливе місце в системі туристичних маршрутів Карпат посідає гірський масив Чорногора. Чорногора — найбільш підвищена геолого-географічна підобласть Українських Карпат. Саме тут знаходяться шість «двотисячників» з найвищою точкою України — г. Говерла 2061 м, що представляє значний інтерес для багатьох туристів. Найвищу частину масиву утворюють розлогі полонини, над якими підносяться конусовидні вершини з виходами корінних порід на поверхню та окремими скелястими уступами. Природні комплекси масиву сприятливі для проектування спортивних категорійних походів, а окремі елементи рельєфу визначають технічну складність як природні перешкоди. Найбільш придатні для спортивних категорійних походів висотні місцевості пенепленізованого субальпійського і альпійського високогір’я, ерозійного давньольодовиково субальпійського високогір’я, крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, що мають природні перешкоди, як локального так і протяжного характеру.

Для визначення категорії складності спортивних маршрутів Чорногори використовуємо методику розроблену Федерацією спортивного туризму України, яка полягає у бальній оцінці складності маршруту за сукупністю таких характеристик: протяжність, тривалість, локальні перешкоди, протяжні перешкоди, району походу, автономність походу, перепад висот. Локальними перешкодами можуть бути вершини, перевали, скелі, схили різної крутизни, водні перешкоди, яри, звори. Протяжні перешкоди це болота, густі ліси, чагарники, буреломи, вітровали.

Дослідження Чорногірського масиву, його транзитних маршрутів та їх порівняння з функціонуючими так званими еталонними маршрутами в інших гірських системах, вказує на можливість організації та проведення спортивних походів 3 к.с. В межах масиву знаходиться декілька класифікованих категорійних перевалів: Дземброня-Чорногора (1800 м, 1А), Кізі (1972 м, 1Б), Шпиці (1835 м, 1Б), Погорілець (1760 м 1А), Бребенескул (1955 м, 1Б). Але технічно складні вони лише у зимово-весняний період при наявності снігового покриву.

Серед маршрутів 3 к.с, що пролягають через масив Чорногора варто виділити:

1. м.Рахів — г. Піп Іван (Мармароський) — г. Стіг — г. Чорна Гора — г. Говерла — г. Кукуль — пер. Яблуницький — г. Довга — г. Братківська — пер. Легіонів — г. Сивуля — г. Попад’я — пер.  Торунський — г. Чорна Ріпа — т/с Беркут.;

2. с.Верховина — г. Піп Іван — г. Дземброня — г. Говерла — г. Петрос — с. Кваси — г. Близниця — г. Татаруха — пер. Окола — г. Братківська — пер. Легіонів — г. Сивуля — г. Кінець Горгану — г. Берть — г. Буштул — пер. Руський — г. Попад’я — хр. Горган — р. Розтока — оз. Синевир — г. Озерна — смт. Міжгір’я.

Ландшафтні особливості Чорногірського масиву, в міжсезоння дозволяють здійснити і більш технічно складні туристичні маршрути, що дозволило б їх віднести до 4 к.с. Маршрути даних походів необхідно було б прокласти з використання стінок давньольодовикових карів, крутих схилів вкритих суцільним заростями густих чагарників субальпійського криволісся (складеного сосною муго, вільхою зеленою), високоповнотних смеречників, живих осипищ, живих кам‘яних розсипів, глибокого (понад 1 м) снігу, льодовикового покриву. Дані природні умови у туристській класифікації перешкод вважаються технічно складними ділянками (складність 1Б-2Б) та вимагають індивідуального страхування.

Проте більша частина території Чорногори належить до Карпатського національного природного парку та Карпатського біосферного заповідника, що обмежує її рекреаційне використання. До цієї категорії належать, насамперед, давньольодовикові кари на Пн-Сх макросхилі головного Чорногірського хребта на відрізку від г. Говерла до г. Піп Іван, найбільш цінні в біоценологічному відношенні кари та давні амфітеатри на пд-зх. макросхилі — від г. Туркул до г. Мунчел. Правилами проведення туристичних спортивних походів передбачено, що при реєстрації та отриманні дозволу на похід у маршрутно-кваліфікаційній комісії вимагається дозвіл від адміністрації природоохоронних територій, по території якого планується похід. Окрім цього, обов’язковою є реєстрація в конторольно-рятувальній службі. Таким чином можна стверджувати, що цей вид рекреаційної діяльності є контрольованим і регульованим. На нашу думку спортивні організовані групи несуть чи не найменше шкоди ПТК. Однак, враховуючи охоронний режим території, доцільним є використання як складні технічні етапи окремі ділянки Чорногори — схили вершин Петрос, Чорна Гора, Менчул, ур. Кізі-Увлоги, ур. Гаджина, пер. Шпиці. Популяризація запропонованих туристичних маршрутів 3 к.с, визначення територій в межах природоохоронних зон Чорногори, де можливе проектування маршрутів з використанням технічно-складних ділянок та підвищення їх категорії складності, сприятиме зростанню кваліфікаційного рівня туристів-спортсменів України, сусідніх держав, розвитку міжнародного спортивного туризму в Українських Карпатах.

 

1. Гілецький Й.Р. Популярно про Українські Карпати та основні пішохідні маршрути — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. - 176 с.

2. Закування туристичних шляхів // Клімашевський А., Гулянич P., Рожко І., Яремчишин А. та ін. - Львів, 2003. - 21с.

3. Рожко І.М. Рекреаційна оцінка гірських природно-територіальних комплексів для потреб туризму (на прикладі Українських Карпат). Автореферат дис. канд. географ. наук: 11.00.11 / Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2000. - 17 с.

4. Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2003. - 132 с.

 

It’s very important for nowadays to analyze and design new touristic routes, updating their category classes. Background for category classes of routes determination and their difficulty – must be, foremost, – landscape particularities. Particular place in the touristic routes system belong to the mountain (massif mass) – Chornogora, with natural complex advantages, propitious for sport category class routes designing, especially with some landscape elements which determine technical difficulty of routes.

Key words: category class route, natural-territorial habitat, recreation, local and extended natural obstacles.