Вплив антропогенного пресу на рослинність Карпатського національного природного парку

Територія Карпатського національного природного парку (Карпатського НПП) охоплює 50,3 тисячі гектарів. Ця територія є надзвичайно цінною з ботанічної точки зору.
Для збереження рідкісних і зникаючих видів на території Карпатського НПП проводяться ряд заходів таких як: інвентаризація флори, створено систему оперативного контролю — моніторингу — за станом рідкісних популяцій, проводиться аналіз раритетності видів.
Під час популяційних досліджень вивчається вікова структура, кількісні показники, онтогенетичні характеристики, способи розмноження.
Ці дослідження вимагають довготривалого систематичного підходу [1].
Особливої уваги заслуговують ендемічні, реліктові та інші реліктові види.
Детально дослідження проводяться по еколого-пізнавальних стежках, оскільки вони зазнають досить значного антропогенного впливу. Досліджуються такі стежки: „На г. Говерла”, „Стежка Довбуша” та ін. Складені геоботанічні описи на вибрані окремі ділянки, на яких досліджується видова різноманітність, наявність вікових станів, екологічні умови місцезростання. Мета досліджень встановити шкідливість антропогенного впливу. Дані аналізуються. [2, 3]
Трав’яний покрив стежки „На г. Говерла” представлений: Pulsatilla alba* Reichenb., Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz, Dryopteris filix-mas L., Astrantia major* L., Nardus stricta L. та ін.
Прогресує популяція Nardus stricta і становить 70%, з яких 50% генеративні особини. Найбільшої небезпеки від впливу антропогенного пресу зазнають трав’янисті види, що мають обмежений ареал та нездатні до інтенсивного розмноження.
Трав’яний покрив маршруту „Стежка Довбуша” представлений: Vaccinium myrtilus L., Sedum carpaticum G Reuss, Dryopteris filix-mas L., Luzula silvatica (Huds.) Gaudin та ін. Більшість видів зустрічаються ізольованими популяціями та займають невеликі площі.
Для збереження багатства рослинного покриву в рекреаційних зонах парку, регулюється навантаження виходячи із результату антропогенних сукцесій в окремих ландшафтно-екотипічних умовах. Збільшення чисельності рідкісних видів можна досягнути штучним культивуванням їх з наступним висадженням в природні місцезростання.

Література

1. Дідух Я.П. Популяційна екологія. - Київ: Фітосоціоцентр, 1998. - 192с.
2. Літопис природи Карпатського національного природного парку. - Яремче. - Том 18-19 за 2003 - 2004 pp. (рукописи).
3. Тимчук О.В., Федорчук Н.М. Рослинні угруповання Карпатського національного природного парку під впливом антропогенного пресу. - Матер. Междун. конф. - Кишинев, 16-17 сентября 2004 г. - Eco-TIRAS Chisinau , 2004. - С. 335.

The flora number of is 1105 Carpathian National Nature Park. Which are included in the Red Data Book of Ukraine 80. For their saving the complex of measuares on optimization of the protective regimen in Carpathian National Nature Park is proposed.
Key words: researches, recreation, vascular plants.