Поширення рідкісних представників герпетофауни на території Карпатського НПП

Фауна раритетних земноводних парку нараховує три види, плазунів — один вид, які поширені по всій території парку. Основний спосіб збереження — охорона місць розмноження.
Антропогенні зміни в навколишньому середовищі приводить до змін поширення та чисельності популяцій представників герпетофауни. Фауна земноводних Карпатського парку нараховує десять видів, які поширені у всіх рослинних поясах. Ряд хвостатих представлений п’ятьма видами, які відносяться до родини саламандрових. Це звичайний, гребінчастий, карпатський і альпійський тритони та плямиста саламандра. Ряд безхвостих на території парку нараховує п’ять видів: жовточерева кумка, сіра ропуха, звичайна квакша, гостроморда та трав’яна жаби. Фауна плазунів нараховує шість видів. Родина веретільницевих представлена одним видом — веретільницею ламкою. Родина ящіркових представлена двома видами: прудкою та живородячою ящірками. Родина вужевих на території парку нараховує два види: звичайний вуж та мідянка. З родини гадюкових поширений один вид — гадюка звичайна. Нижче поданий перелік раритетних видів герпетофауни території парку.
Представники родин Reptilia та Amphibia вивчаються маршрутним обліком по всій території Карпатського НПП, в денний і вечірній час. Кількісний і якісний обліки проводилися на постійних і тимчасових водотоках в період розмноження шляхом підрахунку кількості особин.

Перелік раритетних видів герпетофауни території КНПП

Клас

Ряд

Родина

Вид

ЧКУ/статус

Бернська конвенція

Amphibia

Caudata

Salamandridae

Triturus montandoni

+

+

Triturus vulgaris

 

 

Triturus alpestris

+

 

Triturus cristatus

 

+

Salamandra salamandra

+

 

Anura

Discoglossidae

Bombina variegata

 

+

Hylidae

Hyla arborea

 

+

Reptilia

Squamata

Colubridae

Coronela austriaca

+

+

Lacertidae

Lacerta agilis

 

+

Дослідженнями охоплені основні фізико-географічні області території парку, які охоплені 5 маршрутами:
маршрут 1 — Яремчанське ПОНДВ — Вольєри — водоспад Дівочі Сльози, висота над рівнем моря 500-700м;
маршрут 2 — Женецьке ПОНДВ — Розкіл — Хом’як, висота над рівнем моря 700-900м;
маршрут 3 — Говерлянське ПОНДВ — Феномаршрут — Бабина Яма, висота 900-1200м;
маршрут 4 — Говерлянське ПОНДВ — Заросляк — о.Несамовите, висота 1200-1700м;
маршрут 5 — Говерлянське ПОНДВ — о. Несамовите — г. Туркул, висота 1700 і вище.

У результаті досліджень виявлено, що Salamandra salamandra зустрічається на всіх маршрутах, середня щільність особин становить 1,3 на 1 км кв території. Triturus montandoni на суші тримається вологих затишних тінистих місць На період розмноження живе в воді: в калюжах, канавах, ставках та інших невеликих та неглибоких водоймах, виявлений на маршрутах №1, 2, 3, 5. Середня щільність особин на 1 км маршруту коливається в межах 1-15. В одному місці (водоймі) зустрічаються по 3-5 дорослих особин. Triturus alpestris зустрічається в тінистих і сирих місцях від передгір’я до вершин гір, виявлений на маршрутах №3, 4, 5. Середня щільність особин на 1 км маршруту коливається в межах 0,5-10,5. В одному місці (водоймі) зустрічаються по 3-4 дорослих особин. Coronela austriaсa зустрічається на сонячних галявинах та узліссях листяних і змішаних лісів з добре розвиненим трав’яним покривом, чагарниками. Ховається в щілинах і тріщинах у скелях, порожнинах під камінням, норах ящірок та гризунів. Виявлена на маршрутах № 1, 2, 3. Середня щільність особин на 1 км маршруту коливається в межах 0,01-1. Місця виявлення плазунів і земноводних детально фіксуються приладом GPS і картуються з використанням програми MapInfo (рис. 1).

Поширення на території Карпатського національного природного парку представників герпетофауни

Рис. 1. Поширення на території парку представників герпетофауни

Маршрутні спостереження дозволяють зробити висновок про те, що на території парку найчисельнішим видом герпетофауни є тритон карпатський. Середня щільність населення альпійського тритона у два рази нижча, ніж карпатського. Мідянка зустрічалась рідше і в основному у середньогірському поясі.
Рідкісні види герпетофауни потребують дієвих заходів збереження, зокрема охорони місць розмноження і місць їх масового скупчення: Вздовж лісогосподарських доріг потрібно створювати невеликі канави, які будуть заповнюватися дощовою водою і служитимуть місцями розмноження земноводних.

DISTRIBUTION SPECIES OF AMPHIBIA AND REPTILIA OF THE CARPATHIANS NATIONAL NATURAL PARK

Dynamics of population density of rare species Amphibia and Reptilia.The representatives of Reptilia and Amphibia are studied by a rout account on all territory of Carpathians NNP.
The fauna of rare amphibious to the park counts 3 species, of reptiles - 1 species which are widespread on all territory of park. The basic method of saving is the conservation of places of reproduction and their mass accumulation.
Key words: amphibia, reptilian, rare species, distribution, abundance.