Ерозійні процеси на туристичних маршрутах на г.Говерла

Карпатський національний природний парк (КНПП) розташований на північно-східних макросхилах Українських Карпат. Оскільки, територія КНПП розташована в гірській території, розподіл гідрометеорологічних показників залежить від висоти над рівнем моря (висотна зональність). З підняттям на висоту зменшується середньорічне значення температури повітря та збільшуються кількість опадів. Так само диференціюються, і основні рельєфоутворюючі процеси. Найбільш високий ярус вершинних поверхонь (1400-2000 м) i їх схилів співпадає, в основному, з субальпійською зоною Карпат (Чорногора, Горгани). Для неї характерна перевага процесів повільного масового зміщення уламкового матеріалу з проявом гравiтацiйних, нівальних i лавинних процесів. Це процеси інтенсифікуються через антропогенний фактор.
Найбільшому антропогенному навантаженню, і тому як наслідок інтенсифікація лінійної ерозії та площинного змиву піддаються туристично-рекреаційні маршрути на г. Говерла.
Вивчення лінійної та бокової ерозії на туристичних маршрутах, що піддаються значному рекреаційному навантаженню проводилось у два етапи: перший — барометричне нівелювання схилів та зйомка GPS, другий — окремі виміри на найбільш еродованих ділянках.

Об’єм винесеної еродованої породи з туристичних маршрутів на г. Говерла за 1995-2008 роки
Рис. 1. Об’єм винесеної еродованої породи з туристичних маршрутів на г. Говерла за 1995-2008 роки.

Для окремих вимiрiв на схилі було вибрано 16 поперечників в місцях найбільшого розповсюдження ерозійних процесів, в т. ч. 10 — на «новому» маршруті (перший маршрут — протяжність 4100 м), 6 — на «старому» маршруті (другий маршрут — протяжність 3780 м).
Спостереження на маршрутах проводяться з 1995 року, і сьогодні можна констатувати, що на маршруті № 1 процес вимивання пухкого матеріалу постійно збільшується, а на маршруті № 2, переважають акумулятивні процеси (рис1).
На нашу думку ерозійні процеси на туристичних маршрутах залежать, по-перше від природних факторів збільшення кількості опадів у теплий період року (особливо 2006-2008 роки) та перевищення допустимої норми рекреаційного навантаження під час масових сходжень (державні свята тощо). Карпатським національним природним парком розроблений ряд протиерозійних заходів щодо зменшення негативного впливу, але для здійснення даного проекту потрібне досить значне державне фінансування.

Conducted analysis of supervision after speed of erosive processes on tourist routes on Goverla Mountain in the period of 1995-2008 years. The dynamics of these processes is defined.
Keywords: anthropogenic influencing, erosion, Goverla Mountain.