Фенологічні спостереження природних екосистем у верхів'ї річки Прута

На території Карпатського НПП фенологічні спостереження проводяться на 74 фенопунктах (ф.п) та 12 комплексних фенологічних маршрутах (к.ф.м.) та комплексом геокліматичних умов їх місце існування. Спостереження ведуться за типовими представниками флори і фауни та явищами неживої природи. Спостереження за розвитком досліджуваних видів проводили протягом вегетаційних періодів 2004-2008 рр. Навесні через 5 діб, а влітку і восени через 10 діб.

Рис.1. Проходження фази набухання бруньок смереки на відносних висотах 600-800 м н.р.м.
Рис.2. Проходження фази набухання бруньок смереки на відносних висотах 800-1000 м н.р.м
Рис.3. Проходження фази набухання бруньок смереки на відносних висотах більше 1000 м н.р.м.

На території Карпатського НПП проводилися за спостереження основними лісоутворюючими породами такими як: смерека, бук лісовий та ялиця біла.
Аналіз фенологічних спостережень за зібраних протягом п’яти фенологічних сезонів на ф.п та к.ф.м. території Карпатського НПП, свідчить про те, що проходження фенологічних фаз диференціюється в основних лісоутворюючих порід залежно від знаходження їх на різних абсолютних висотах. Так, наприклад, у смереки на абсолютних висотах 600-800 фаза набухання бруньок наступила в середньому 20.04, відхилення від середнього значення за останні 5 років не було. Дані спостережень наведені нарис.1,2,3.
Наведені та зображені дані на рис. 1,2,3, отримані шляхом обчислення середньо-зважуваних дат на КФМ та ФП в залежності від їх розташування по висотній зональності.
Так, як ялиця біла та бук лісовий мають також великий ареал розповсюдження за висотно-зональною поясністю, то можна сказати, що дати проходження фази мають аналогічну із смерекою закономірність.
Початок і тривалість цвітіння значною мірою залежить від переважаючих погодних умов та висотної зональності. У порід, які ростуть у високогірних районах з суворішими кліматичними умовами, фаза цвітіння наступає на 4–10 днів пізніше, ніж в середньо гірських.

1. Журнали фенологічних спостережень природоохоронних науково дослідних відділень КНПП.
2. Літопис природи КНПП (т. XXIII).

Motruk M.V. Tymchuk O.V.
PHENOLOGICAL RESEARCHES OF NATURE ECOSYSTEMS IN UPPER STREAM PRUT’S RIVER

Phenological researches have been carried out on the Carpathian national Nature Park territory with aim to set the dependents between season’s rhythm of plants and animals groups.

Key words: phenology, forest forming species.