Карти світу

Різномасштабні високоякісні загальногеографічні та тематичні карти світу з можливістю скачати безплатно (безкоштовно)

Скачати соціально-економічні карти світу в комплекті:
Світ Політична карта 1-115 000 000
Безробіття населення світу 1-255 000 000
Державний устрій країн світу 1-150 000 000
Зайнятість населення світу в індустріальних галузях господарства 1-255 000 000
Зайнятість населення світу в обслуговуючих галузях господарства 1-255 000 000
Зайнятість населення світу у сільському, лісовому та рибному господарстві 1-255 000 000
Зовнішні міграції населення світу 1-170 000 000
Природний приріст населення світу 1-255 000 000
Релігії світу 1-170 000 000
Рівень економічного розвитку країн світу 1-255 000 000
Рівень соціального розвитку країн світу 1-255 000 000
Розміщення населення світу 1-120 000 000

Скачати соціально-економічні карти світу в комплекті:
Політична карта світу 1-85 000 000
Міжнародні організації 1-170 000 000
Народи світу 1-120 000 000
Політична карта світу у 1914 та 1961 роках 1-255 000 000
Склад населення світу за статтю 1-255 000 000
Тривалість життя населення світу 1-255 000 000
Урбанізація світу 1-255 000 000

Фізична карта світу

При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.