Геренчук К.І.
Природа Волинської області

Природа Волинської області - Передмова

Вважати одним із найважливіших завдань невтомну турботу про охорону природи краще використання природних ресурсів. Постанова Верховної Ради СРСР «Про заходи по дальшому поліпшенню охорони природи і раціональному використанню природних ресурсів».

У Постанові четвертої сесії Верховної Ради СРСР восьмого скликанню «Про заходи по дальшому поліпшенню охорони природи і раціональному використанню природних ресурсів» вказується на важливе зав дання – поліпшення підготовки учнів шкіл, середніх спеціальних і вищих учбових закладів у галузі природознавства і захисту природного середовища, підготовку і випуск у більш широких масштабах висококваліфікованих спеціалістів.

Виконання цього завдання вимагає, зокрема, випуску відповідної літератури, яка характеризувала б природу і природні ресурси кожної області і кожного району нашої країни. Знання природних умов адміністративних областей потрібні дуже широким колам радянських людей: учням шкіл і вищих учбових закладів, працівникам проектних організацій і вчителям, спеціалістам сільського господарства і працівникам охорони природи, краєзнавцям і туристам тощо.

За роки радянської влади проведено багато глибоких досліджень природи Волинської області: геологічної будови і корисних копалин, клімату і рельєфу, водних ресурсів і грунтів, рослинного і тваринного світу та будови природних комплексів і ландшафтів. Проте матеріали цих досліджень розпорошені в численних і різноманітних виданнях – наукових журналах, збірниках, доповідях, звітах і тому практично майже недоступні для широкого кола читачів.

Колектив географів Львівського державного університету поставив своїм завданням підготувати в співдружності зі спеціалістами інших наукових закладів Львова монографію про окремі компоненти природи області (геологію, рельєф, клімат, водні об'єкти, рослинність, грунти і тваринний світ), територіальні природні комплекси, що утворюються згаданими компонентами і закономірності їх поширення, охорони та раціонального використання.

  • Передмову до книги і загальний огляд природи написав професор Львівського державного університету К.І. Геренчук,
  • розділ «Геологічна будова та корисні копалини» – доцент Львівського політехнічного інституту А.Б. Богуцький,
  • підрозділ «Підземні води» – старший науковий співробітник Львівського інституту геології і геохімії горючих копалин АН УРСР О.Д. Штогрин,
  • розділ «Геоморфологія» – професор К.І. Геренчук,
  • «Клімат» та «Поверхневі води» – доцент кафедри фізичної географії Г.Л. Проць-Кравчук,
  • «Рослинність» – доцент біологічного факультету І. В. Бережний,
  • «Грунти» і «Охорона природи» (за матеріалами Волинської обласної інспектури з охорони природи) – доцент географічного факультету С.В. Трохимчук,
  • «Тваринний світ» – професор Львівського медичного інституту К.А. Татаринов,
  • розділ «Природні комплекси і ландшафтні райони» професор К.І. Геренчук і доцент П.В. Климович.
  • Список літератури упорядкував І.М. Гуньовський.