Геренчук К.І.
Природа Волинської області

Природа Волинської області

Природа Волинської області. За ред. Геренчука К.І. Видавниче об’єднання «Вища школа». Вид-во про Львівському ун-ті, 1975, 147 с.

В колективній монографії узагальнені матеріали досліджень геології, рельєфу, корисних копалин, клімату, поверхневих і підземних вод, рослинності і грунтового покриву, тваринного світу і ландшафтів, а також описані природні райони і розглянуто питання охорони природи і використання природних ресурсів Волинської області.

Книга розрахована на вчителів, викладачів природничих наук вузів, співробітників проектних організацій. Може бути використана студентами, туристами, любителями природи.

Зміст

Передмова

Загальний огляд Частина 1 Частина 2

Геологічна будова та корисні копалини
Тектоніка і стратиграфія дочетвертинних відкладів Частина 1 Частина 2
Четвертинні відклади. Нижньочетвертинні відклади Сердньочетвертинні відклади. Середньо-верхньочетвертинні відклади Верхньочетвертинні відклади. Сучасні відклади
Корисні копалини
Підземні води

Геоморфологія
Морфоструктури і морфоскульптури Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4
Геоморфологічні райони. Волинська акумулятивна рівнина Волинська ерозійна височина

Клімат
Радіаційний і тепловий режими
Атмосферна циркуляція і вітровий режим
Температурний режим
Режим зволоження
Природні пори року. Зима. Весна Літо. Осінь

Поверхневі води
Річкова мережа
Режим рівнів і стоку річок
Термічний і льодовий режими
Опис головних річок. Прип'ять, Стир Стохід, Турія, Вижівка, Західний Буг
Озера

Рослинність
Флористичний склад рослинного покриву
Лісова рослинність
Лучна рослинність
Рослинність боліт
Рослинні ресурси

Грунти
Дерново-підзолисті грунти
Лучні та дернові грунти
Болотні грунти
Лісостепові опідзолені грунти
Чорноземи

Тваринний світ
Фауністичний склад тваринного світу
Зооценози водойм та річково-озерних заплав
Зооценози соснових лісів
Зооценози мішаних лісів та чагарників
Зооценоз орних земель та суходільних лук

Природні комплекси і ландшафтні райони
Ландшафтні місцевості Волинського Полісся
Ландшафтні місцевості Волинської височини
Ландшафтні райони
Поліські природні райони
Лісостепові ландшафтні райони

Охорона природи
Державні заказники
Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва
Пам'ятки природи місцевого значення
Чергові завдання охорони природи

Література А-В Г-З К-Л М-П Р-Т Х-Я A-Z