Геренчук К.І.
Природа Волинської області

Корисні копалини Волинської області (Волині)

Волинська область порівняно небагата на родовища корисних копалин. Тут відомі кам'яне вугілля, торф, сировина для випалювання вапна, цементу, цегельно-черепична сировина, будівельні та баластні піски, гончарні глини тощо. Виявлено у області ряд структур, перспективних на відкриття нафтових та газових родовищ.

Кам'яне вугілля залягає у південно-західній частині області. Тут розташоване Нововолинське родовище Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну. Перші шахти басейну були закладені у 1950 р.

У надрах Волині виявлені запаси торфу, пов'язані переважно із заплавами та першими надзаплавними терасами Прип'яті, Стоходу, Турії, Стиру та їх приток.

Цементна сировина та сировина для випалювання вапна спостерігаються у Волинській області у вигляді крейдово-мергельних порід верхньої крейди.

Як цегельно-черепична сировина на Волині використовуються

  • еолово-делювіальні леси (м. Горохів, смт. Локачі, м. Нововолинськ та ін.),
  • алювіальні лесовидні породи з прошарками та лінзами пісків (міста Луцьк, Берестечко та ін.),
  • озерно-льодовикові суглинки та супіски (м. Ковель) та інші генетичні типи порід.

Основна кількість запасів цегельно-черепичної сировини розташована у південній частині області, де майже всюди на поверхні залягають леей та лесовидні породи.

Будівельні та баластні піски дуже поширені у північній (поліській) частині області. їх родовища пов'язані переважно з водно-льодовиковими відкладами (озами, зандрами), які розташовані у багатьох районах області і інтенсивно розробляються.

Гончарні глини трапляються у вигляді малопотужних лінз та прошарків серед відкладів палеогену на дрібних ділянках і промислового значення не мають.