Геренчук К.І.
Природа Волинської області

Корисні копалини Волинської області (Волині)

Корисні копалини

Волинська область порівняно небагата на родовища корисних копалин. Тут відомі кам'яне вугілля, торф, сировина для випалювання вапна, цементу, цегельно-черепична сировина, будівельні та баластні піски, гончарні глини тощо. Виявлено у області ряд структур, перспективних на відкриття нафтових та газових родовищ.
Кам'яне вугілля залягає у південно-західній частині області. Тут розташоване Нововолинське родовище Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну. Перші шахти басейну були закладені у 1950 р.
У надрах Волині виявлені запаси торфу, пов'язані переважно із заплавами та першими надзаплавними терасами Прип'яті, Стоходу, Турії, Стиру та їх приток.
Цементна сировина та сировина для випалювання вапна спостерігаються у Волинській області у вигляді крейдово-мергельних порід верхньої крейди.
Як цегельно-черепична сировина на Волині використовуються еолово-делювіальні леей (м. Горохів, смт. Локачі, м. Нововолинськ та ін.), алювіальні лесовидні породи з прошарками та лінзами пісків (міста Луцьк, Берестечко та ін.), озерно-льодовикові суглинки та супіски (м. Ковель) та інші генетичні типи порід. Основна кількість запасів цегельно-черепичної сировини розташована у південній частині області, де майже всюди на поверхні залягають леей та лесовидні породи.
Будівельні та баластні піски дуже поширені у північній (поліській) частині області. їх родовища пов'язані переважно з водно-льодовиковими відкладами (озами, зандрами), які розташовані у багатьох районах області і інтенсивно розробляються.
Гончарні глини трапляються у вигляді малопотужних лінз та прошарків серед відкладів палеогену на дрібних ділянках і промислового значення не мають.

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.