Байрак Г.
Методи геоморфологічних досліджень

Дистанційні методи досліджень проявів водної ерозії

Теодолітне (цифрове стереофототеодолітне знімання)

Детально знімають нанорельєф схилів аналоговими або цифровими теодолітами. На підставі цифрового знімання, на екрані монітора горизонталями або точками з відмітками висот відображаються закартовані елементи ерозійних форм. З’ясовують їхні параметри, особливості розташування у просторі.

Лазерне 3d-сканування

Розрізняють сканування з повітря (лідарне) та наземне. Знімання виконують у тривимірній площині, де разом з координатами точок отримують їхні висоти. Дані вводять у комп’ютерну програму (AutoCad), де вона будує цифрову модель ділянки у тривимірному вигляді. Наземне сканування допомагає отримувати детальні зображення в масштабі 1:100. Сканування з повітря виконує цифровий сканер LIDAR (Light Detection and Ranging), розташований на борту літака (пропозиція фірми Leica Geosystems). Отримують дані не тільки про місцевість, а й про інженерно-технічні споруди, розташовані на ній. Матеріали знімання дають змогу створити високоточні 3d-моделі рельєфу через програмні засоби, аерофотомозаїку масштабу 1:5 000 і 1:1 000. Ерозійні форми вивчають на екрані монітора з роздільною здатністю до 20 см.

Аерофотознімання та знімання з безпілотників

На підставі цих знімань отримують зображення місцевості з роздільною здатністю 1-5 м і дрібніші. Спостерігають активні форми ерозії, які виявляють за незадернованими стінками ярів і балок, свіжими відвершками та конусами виносу, замуленими водоймами. Відмічають нові борозни, площі змитих ґрунтів на полях, свіжі вимоїни, яри в місцях вирубок лісів. У минулому суцільні аерофотознімання виконували для різних територій України у 50-80-ті роки ХХ ст. Давні аерофотознімки зберігають у геологічних, гідромеліоративних експедиціях, держцентрі “Природа”. Порівняння сучасних і давніх аерофотознімань місцевості дає змогу виявити детальні обриси ерозійних форм та оцінити їхню динаміку.

Космознімання

У відкритому доступі є космознімки на веб-вузлі “Планета Земля”, роздільна здатність яких сягає 5 м/пікс. Для прикладних досліджень космознімки замовляють у фірм-дистриб’юторів, які надають зображення з більшою роздільною здатністю, у вихідних каналах знімань (спектральних діапазонах) чи з певними радіометричними характеристиками. Отримують космознімки з космічних супутників QuickBird (просторове розрізнення 0,61 м у панхроматичному і 2,44 м в мультиспектральному режимі), Ikonos (відповідно, 1 та 4 м), Orbview-3 (1 та 4 м), Formosat (2 та 8 м), Spot-5 (5 та 10 м), Alos (2,5 та 10 м), WorldView-1 (0,5 м у панхроматичному режимі), WorldView-2 (0,50 та 1,8 м), GeoEye (0,41 та 1,65 м). Мультиспектральне зображення з’єднують з панхроматичним для одержання кольорового зображення з вищою роздільною здатністю [21]. За космознімками виявляють границі поширення проявів ерозійних процесів, ураженість території небезпечними проявами, місце розташування та обриси конкретних форм, параметри форм. З’ясовують характер дії на господарське використання території, локалізують заходи з попередження негативного впливу.

РЕМ стереофотограмметрія

Радіоелектронна мікроскопія (РЕМ) дає змогу досліджувати морфологію зерен, їхні розміри, внутрішню будову, виявляти форми входження елементів у склад матеріалів, а також злами порід. Радіоелектронний мікроскоп має роздільну здатність 20-3 нм і велику глибину різкості, які на порядок більші, ніж в оптичного. Частинки за допомогою стереоефекту спостерігають на екрані монітора у різних площинах, а також на різних висотах, що дає змогу отримувати наочне об’ємне зображення структури поверхонь. Метод використовують для аналізу частинок еродованих ґрунтів.