Байрак Г.
Методи геоморфологічних досліджень

Методи геоморфологічних досліджень. Зміст

Байрак Г. Методи геоморфологічних досліджень: навч. посібник / Галина Байрак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с. ISBN 978-617-10-0440-5.

Розглянуто методи виконання польових геоморфологічних досліджень за головними напрямами геоморфології та окремими морфогенетичними категоріями рельєфу. Описано деякі камеральні методи: тематичне картографування, геоморфологічна інтерпретація матеріалів дистанційного зондування Землі, ГІС в геоморфології, графічне зображення результатів досліджень.

Для спеціалістів, які використовують методи геоморфологічних досліджень, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів України.

Зміст

Передмова

 1. Загальні засади
  1. Сутність методів досліджень та їхня класифікація
  2. Види геоморфологічних досліджень
  3. Етапи геоморфологічних вишукувань
  4. Документи польових досліджень
 2. Методика досліджень за основними напрямами геоморфології
  1. Дослідження морфології рельєфу
   1. Вивчення елементів рельєфу
   2. Вивчення форм рельєфу
   3. Вивчення комплексів форм і типів рельєфу
  2. Структурно-геоморфологічні вишукування
   1. Вивчення структур площинного типу та їхніх взаємозв’язків із рельєфом
   2. Аналіз структур лінійного типу та їхнього вираження в рельєфі
   3. Геоморфологічні методи дослідження тектонічних рухів
  3. Вивчення сучасної динаміки рельєфу
   1. Польові методи вимірювань параметрів сучасних рельєфотвірних процесів
    1. Стаціонарні методи
    2. Експедиційні методи
    3. Методи натурних (польових) експериментів
   2. Камеральні методи досліджень сучасної динаміки рельєфу
    1. Аналіз літературних і фондових джерел
    2. Картографічні методи
    3. Аналіз матеріалів дистанційного зондування Землі
    4. Методи лабораторних експериментів
  4. Палеогеоморфологічний аналіз
   1. Вивчення особливостей палеорельєфу
   2. Реконструкції давнього рельєфу
   3. Вивчення історії розвитку рельєфу
   4. Визначення віку рельєфу
  5. Прикладні дослідження (методи екологічної геоморфології)
   1. Діагностичні методи
   2. Моніторинг розвитку сучасних морфодинамічних процесів
   3. Еколого-геоморфологічна експертиза
   4. Методи еколого-геоморфологічної оцінки
   5. Розрахункові методи
   6. Моделювання в еколого-геоморфологічних дослідженнях
   7. Методи прогнозування
   8. Еколого-геоморфологічне картографування
 3. Методика вивчення окремих морфогенетичних категорій рельєфу
  1. Дослідження флювіальних процесів і форм рельєфу
   1. Види методів досліджень
   2. Послідовність досліджень
    1. Вивчення русла
    2. Вивчення заплави
    3. Вивчення надзаплавних терас
    4. Вивчення річкових долин
   3. З історії досліджень руслових процесів
  2. Вивчення ерозійного рельєфу
   1. Класифікації ерозійних процесів і форм рельєфу
   2. Методи досліджень
   3. З історії досліджень ерозійних процесів
  3. Вивчення сельових явищ
   1. Класифікації селів
   2. Методи досліджень
  4. Дослідження проявів гравітаційних процесів
   1. Класифікації та методи вивчення гравітаційних процесів
   2. Вивчення зсувних процесів. Чинники виникнення
   3. Класифікації зсувів
   4. Методи досліджень зсувів
    1. Стаціонарні методи
    2. Візуальні обстеження і кадастр
    3. Розрахункові методи
    4. Методи прогнозування й обґрунтування протизсувних заходів
  5. Дослідження карстових проявів
   1. Класифікації та умови розвитку карсту як основи вибору методів його вивчення
   2. Методи вивчення поверхневих карстових форм
   3. Методи вивчення підземних порожнин
  6. Вивчення еолового рельєфу
  7. Вивчення льодовикового та водно-льодовикового рельєфу
  8. Вивчення рельєфу берегів
  9. Вивчення вулканічного рельєфу
 4. Використання методів суміжних наук у геоморфологічних дослідженнях
  1. Літологічні методи в геоморфології
   1. Ідентифікація порід і мінералів
   2. Вивчення кольору осадів
   3. Вивчення структури порід
   4. Вивчення текстури порід
   5. Характеристика осадових тіл
   6. Вміст органічних залишків
   7. Дослідження головних властивостей порід
  2. Методи польових досліджень геологічної будови території
  3. Геофізичні методи вивчення порід
  4. Топографо-геодезичні методи вивчення рельєфу в польових умовах
  5. Орієнтування під час польових маршрутів
  6. Окомірні та прості інструментальні вимірювання в полі
  7. Картографування та аналіз рельєфу
  8. Графічне відображення числових даних в електронному вигляді
  9. ГІС для геоморфологічних досліджень
  10. ДЗЗ та геоморфологія

Завдання для самостійного опрацювання

Предметний покажчик